Logo UVN
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN

Areál ÚVN 1
ul. gen. Miloša Vesela 21
03426 Ružomberok

Areál ÚVN 2
ul. Považská 2748
034 01 Ružomberok

Fakturačné údaje

IČO – 31936415
DIČ – 2020590187
IČ DPH – SK 2020590187
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0017 7393
SWIFT: SPSRSKBA

Zriaďovateľ

Ministerstvo obrany SR

Telefonické kontakty

Kliniky

Ambulancie