Logo UVN

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých (APS)

Ambulantná pohotovostná služba (APS) slúži na ošetrenie pacienta v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život, po ordinačných hodinách všeobecného lekára alebo pediatra. 

v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h.

počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h.

Kedy navštíviť pohotovosť:

– ak sa váš stav výrazne zhoršil po ordinačných hodinách vášho lekára
– ak s týmto stavom nie je možné vydržať do rána, pretože hrozí, že by bez lekárskej pomoci došlo k ďalšiemu zhoršovaniu
– napr. pri vysokej horúčke, ktorú sa nedarí znížiť ani bežnými liekmi na teplotu, ani zábalmi

– pri horúčke, ktorá neklesá ani po podaní primeranej dávky liekov proti horúčke a správnom ochladzovaní

– pri intenzívnej bolesti – najčastejšie brucha alebo hlavy, stupňujúcej, prudkej, neutíchajúcej, prípadne spojenej s vracaním

– pri neprechádzajúcej bolesti brucha alebo ucha

– pri nedostatočnom zavodnení organizmu (po vracaní, hnačke a nedostatočnom pití) a náhle vzniknutých problémoch s dýchaním

– u detí pri neutíšiteľnom plači

(zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS)

 Urgentný príjem je určený pre bezodkladné stavy vyžadujúce okamžitú zdravotnú starostlivosť, keď nie je možnosť počkať na vyšetrenie u svojho lekára. Na urgentný príjem by mali prichádzať  pacienti s náhlou poruchou zdravia alebo ohrozením životných funkcií. Pacient buď príde sám, ak k poruche zdravia došlo bez nutnosti privolávať ZZS, alebo ho dovezie záchranná zdravotná služba.

Súčasťou prevádzky urgentu sú interná ambulancia, všeobecná ambulancia a  chirurgicko-traumatologická ambulancia.

Adresa:  ul. gen. Miloša Vesela 21 , 03426 Ružomberok,

Oddelenie urgentného príjmu  je v prevádzke 24 hodín denne

Ústavná pohotovostná služba je v prevádzke denne od 15:30 – 07:00

URGENT recepcia: 044/438 2627

Triáž pacientov na urgentnom príjme v závislosti od závažnosti zdravotného stavu pacienta:

Farba

Vysvetlenie

Dĺžka čakania

Červená

Resuscitácia – vysoké riziko ohrozenia života, nutná neodkladná starostlivosť

0 – minút

Oranžová

Naliehavý stav – nevyhnutná okamžitá zdravotná starostlivosť

Do 10 minút

Žltá

Urgentný stav – nevyhnutná včasná zdravotná starostlivosť

Do 60 minút

Zelená

Neurgentný stav – nie je nutná okamžitá zdravotná starostlivosť

Do 120 minút

Modrá

Štandardný stav – nie je nutná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme

Od 120 min