Logo UVN

Prevádzkovateľom detskej (APS) pohotovosti nie je ÚVN SNP Ružomberok - FN

Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast

Pracovné dni 16.00 - 22.00

Víkendy a sviatky 7.00 - 22.00

ADRESA: Hurbanova 5, 034 01 Ružomberok

TELEFÓN: +421 44 432 13 00

e-mail: ambulancia@noskocentrum.sk

Detská klinika ÚVN (UPS)

ošetruje pacientov do 19 rokov v rámci ústavnej pohotovostnej služby v čase:
od 22:00 – 7:00 hod.
kontakt: 044/438 2353