Logo UVN

Hlavným poslaním ÚVN je poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách. Táto starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku, ošetrovateľskú starostlivosť, pôrodnú asistenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku s následnou vhodnou terapiou, doplnené o biomedicínsky výskum, klinické skúšania a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Nemocnica poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých medicínskych odboroch profesionálnym vojakom v štátnej službe, vojenským veteránom, zamestnancom rezortu obrany a poberateľom výsluhového dôchodku.

Víziou nemocnice je jej upevnenie v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci celého Slovenska a maximálne uspokojenie požiadaviek pacienta, klienta a zamestnanca.