Logo UVN
MUDr. Marian Križko, PhD., MPH,MHA
Riaditeľ
MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
Zástupca riaditeľa
PhDr. Mgr. Janka Lipničanová
Nemocničný ombudsman
plk. MUDr. Jozef Sille
Zástupca riaditeľa /Námestník pre zdravotnú starostlivosť
Mgr. Erika Ďurejová, MPH
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Ing. Katarína Vargová
Ekonomicko-prevádzkový námestník
Ing. Ondrej Machola
Námestník investičného plánovania a stratégie obnovy
Mgr. Nikola Bystričanová
Hovorca
Viktor Golier
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov