Logo UVN
V prípade, ak Vás niektorá pracovná ponuka osloví, zašlite nám svoju žiadosť s týmito náležitosťami:
–          žiadosť o prijatie do zamestnania, s informáciou,  o aké pracovnú pozíciu máte záujem,
–          štrukturovaný životopis
–          súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely evidencie v databáze uchádzačov ( „V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby ÚVN SNP Ružomberok – FN, pre účely evidencie uchádzačov a to po dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia, pričom tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.“
V prípade, že tento súhlas nám spolu so žiadosťou nezašlete, Vaša žiadosť bude skartovaná.
 
Ponuky môžete zasielať na emailovú adresu:–        
zamestnanie@uvn.sk
alebo na adresu ÚVN: ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Odbor ľudských zdrojov
 Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
Vaša žiadosť o zamestnanie bude evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov.

 

Pozícia

LEKÁR NA:

 • LEKÁR na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN
  • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom programe 

Predpoklady

 • Môže byť absolvent, vítaná špecializácia v odbore 

Platové podmienky

Základná mzda od 01.01.2024
 
Lekár bez špecializácie – od  1.956,00 eur/mes
Lekár špecialista – od 3.260,00 eur/mes
+  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy 

Termín nástupu

 • Podľa dohody

Pozícia

LEKÁR NA:

 • KLINIKE CIEVNEJ CHIRURGIE

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

  • Klinika cievnej chirurgie

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom programe 
 •  

Predpoklady

 • Môže byť absolvent, vítaná špecializácia v odbore 

Platové podmienky

Základná mzda od 01.01.2024

Lekár bez špecializácie – od  1.956,00 eur/mes

Lekár špecialista – od 3.260,00 eur/mes

+  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy

Termín nástupu

 • Podľa dohody

Pozícia

LEKÁR NA:

 • KLINIKE INFEKTOLÓGIE

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

  • Klinika Infektológie

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom programe 

Predpoklady

 • Môže byť absolvent, vítaná špecializácia v odbore 

Platové podmienky

Základná mzda od 01.01.2024

Lekár bez špecializácie – od  1.956,00 eur/mes

Lekár špecialista – od 3.260,00 eur/mes

+  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy

Termín nástupu

 • Podľa dohody

Pozícia

LEKÁR NA:

 •  Klinike vnútorného lekárstva

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

  Klinika vnútorného lekárstva 

  – pracovisko pneumológie a ftizeológie

  – pracovisko diabetológie

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom programe 

Predpoklady

 • Môže byť absolvent, vítaná špecializácia v odbore 

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024
 • Lekár bez špecializácie – od  1956,00 eur/mes
 • Lekár špecialista – od 3260.00 eur/mes
 • +  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy  

Termín nástupu

 • Podľa dohody

 

Pozícia

LEKÁR NA:

 • ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH
 • NEUROLOGICKEJ KLINIKE
 • KVL -GASTROENTEROLOGICKOM PRACOVISKU
 • NEUROCHIRURGICKEJ  KLINIKE
 • KLINIKE VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA
 • DETSKEJ KLINIKE
 • PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom programe 

Predpoklady

 • Môže byť absolvent
 • Špecializácia v odbore vítaná

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024

 • Lekár bez špecializácie – od  1956,00 eur/mes

 • Lekár špecialista – od 3260,00 eur/mes

 • +  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy  

Termín nástupu

 • Podľa dohody