Logo UVN

ŠTIPENDIUM

Čo je cieľom poskytnutia štipendia?

 • Získanie kvalifikovanej pracovnej sily do nášho spoločného tímu UVN, a to formou podpory študentov 2. a 3. ročníka v odbore ošetrovateľstvo

 

Aké benefity ponúkame?

 • Štipendium vo výške:
  •  150 €/mesiac pre študentov 2. ročníka
  •  200 €/mesiac pre študentov 3. ročníka
 • Finančná podpora počas štúdia po dobu 10 mesiacov v každom ročníku
 • Istota zamestnania po skončení štúdia
 • Ďalšie benefity nad rozsah zákonníka práce a príspevky zo sociálneho fondu
 •  

 

Čo od Vás očakávame?

 • Úspešné ukončenie štúdia v odbore Ošetrovateľstvo
 • Nastúpenie do pracovného pomeru v UVN SNP Ružomberok – fn
 • Zotrvanie v pracovnom pomere 24 mesiacov

 

V prípade záujmu kontaktujte:

Ing. Zdenka Klinková, PhD.
vedúca odboru ľudských zdrojov
č. tel.: 044 438 2660
č. mobil.: 0905 416 488