Logo UVN
V prípade, ak Vás niektorá pracovná ponuka osloví, zašlite nám svoju žiadosť s týmito náležitosťami:
–          žiadosť o prijatie do zamestnania, s informáciou,  o aké pracovnú pozíciu máte záujem,
–          štrukturovaný životopis
–          súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely evidencie v databáze uchádzačov ( „V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby ÚVN SNP Ružomberok – FN, pre účely evidencie uchádzačov a to po dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia, pričom tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.“
V prípade, že tento súhlas nám spolu so žiadosťou nezašlete, Vaša žiadosť bude skartovaná.
 
Ponuky môžete zasielať na emailovú adresu:–        
zamestnanie@uvn.sk
alebo na adresu ÚVN: ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Odbor ľudských zdrojov
 Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
Vaša žiadosť o zamestnanie bude evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov.
 

Pozícia

 Kuchár/kuchárka

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

  Oddelenie výživy a stravovania

Kvalifikačné predpoklady

 • Výučný list

Predpoklady

 • Môže byť aj absolvent – prax vítaná
Platové podmienky
Základná mzda od 01.01.2024
Od 972,00 eur/mes
+  osobný príplatok, iné pobádacie zložky mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy, 
+   základná mzda sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov
Termín nástupu Podľa dohody
 
 

Pozícia

 Kurič

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

  Oddelenie energetiky a vzduchotechniky

Kvalifikačné predpoklady

 • Stredné vzdelanie

Predpoklady

 • Kuričské skúšky/odborná spôsobilosť podľa zákona 124/2006 Z.z. 
Platové podmienky
Základná mzda od 01.01.2024
od  925,00 eur/mes.  – 977,00 eur/mes.
+  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy
Termín nástupu Podľa dohody
 
 

Pozícia

Elektrotechnik / revízny technik

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

  Oddelenie energetiky a vzduchotechniky

Kvalifikačné predpoklady

 • Úplné stredné odborné vzdelanie 

Predpoklady

 • odborná spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 508/2009Z.z. 

§ 22 a vyššie

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024

  od  1.069,00 eur/mes. 

  +  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy  

Termín nástupu

 • Podľa dohody
 
 

Pozícia

Elektrotechnik – 1-zmenná prevádzka

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN, pracovisko RUŽOMBEROK

Kvalifikačné predpoklady

 • Úplné stredné odborné vzdelanie – skupina študijných odborov elektrotechnika

Osobitný kvalifikačný predpoklad

 • Odborná spôsobilosť podľa §21 vyhlášky 508/2009 Z. z.      (vyššia je samozrejme vítaná)

Iné požiadavky 

 • Prax pri oprave alebo údržbe chladiarenskej techniky,        vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení        minimálne 2 roky

Platové podmienky

 • Základná mzda min 999,00 €/mes

  základná mzda sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy

Termín nástupu

 • Podľa dohody