Logo UVN

Oddelenie starostlivosti o profesionálnych vojakov a veteránov, ktoré vzniklo 1.5.2021 zabezpečuje, koordinuje a vytvára podmienky na plnenie úloh v týchto oblastiach:

a) realizácia observačných pobytov profesionálnych vojakov po návrate z plnenia úloh medzinárodného krízového manažmentu,

b) komplexná duchovná starostlivosť  poskytovaná pacientom ÚVN Ružomberok – FN, profesionálnym vojakom a veteránom v posádke Ružomberok,

c) sprostredkovanie sociálneho poradenstva a sociálnej pomoci pacientom a rodinným príslušníkom, klikni:Sociálne služby, UVN.sk

d) zabezpečenie psychologickej podpory profesionálnym vojakom, veteránom a pacientom ÚVN Ružomberok – FN,

e) pomoc vojnovým veteránom a bývalým profesionálnym vojakom pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby počas poskytovania zdravotnej starostlivosti,

f) koordinácia objednávania profesionálnych vojakov a veteránov na odborné vyšetrenia v spolupráci s klinikami a oddeleniami ÚVN Ružomberok – FN,

g) pomoc pri zabezpečovaní prevozu profesionálnych vojakov a veteránov dopravnou zdravotnou službou.

Oddelenie starostlivosti o profesionálnych vojakov a veteránov

Starší vojenský radcaplk. Ing. Marián Martinický

+421 44 438 2608

voj. číslo 0960 474 608

ReferentAnna Augustínová

+421 44 438 2664

voj. číslo 0960 474 664

Vedúci starší zdravotníknrtm. Mgr. et Mgr. Zdenko Struňák

+421 44 438 2647

voj. číslo 0960 474 648

Samostatný referentMgr. Anna Prísažná

+421 44 438 2955

voj. číslo 0960 474 955

Dekan pplk. PhDr. Stanislav Kaník

+421 44 438 2651

voj. číslo 0960 474 951

+421 905 417 379

Objednanie na vyšetrenia kliknite :

 Objednanie na vyšetrenia – kontakty

Kontakty na jednotlivé kliniky kliknite a vyberte si príslušné pracovisko : 

Kliniky ÚVN SNP Ružomberok – FN