Logo UVN

Detašované pracovisko ÚVN SNP Ružomberok, FN

Dňom 1.7.2018 bolo rozhodnutím ministra obrany Petra Gajdoša ako zriaďovateľa ÚVN SNP Ružomberok, FN, vytvorené detašované pracovisko nemocnice – Letecko-lekárske centrum Sliač (ďalej len LLC) ako špecializované pracovisko s pôsobnosťou v celom rezorte MO SR.   LLC úzko spolupracuje s Ústavem leteckého zdravotnictví v Prahe, ktoré má v tejto oblasti niekoľko desaťročné skúsenosti. 

Hlavnou úlohou LLC je koordinácia a realizácia výkonu špecifickej zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti uchádzačov o prijatie do štátnej služby na vybrané odbornosti vo vojenskom letectve a prehliadky profesionálnych vojakov a zamestnancov vykonávajúcich špecializované funkcie vo vojenskom letectve (piloti, palubní technici, sprievodcovia a pozorovatelia, riadiaci letovej prevádzky, špecialisti výsadkového vojska a iné funkcie, určené k výkonu služby na palube lietadla) podľa platných vojenských predpisov.  Výsledkom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcií vo vojenskom letectve je stanovenie leteckej zdravotnej klasifikácie a podmienok výkonu leteckej služby. Ďalšou nemenej významnou úlohou centra je lektorská činnosť – školenia leteckého personálu v oblasti ľudských faktorov v letectve a zdravotníckeho personálu OS SR v špecifikách leteckej medicíny pre potreby zabezpečenia služby LPZS a zdravotníckych odsunov. 

Zriadením LLC dochádza zároveň k plneniu prijatej štandardizačnej dohody NATO STANAG 7212 Doktrína leteckého lekárstva, ktorá hovorí o zachovaní, či znovu vytvorení štruktúry vojenského leteckého lekárstva a o zachovaní kompetencií v oblasti leteckého lekárstva v ozbrojených zložkách členských krajín aliancie. Vzhľadom na plnenie úloh spoločnej ochrany vzdušného priestoru (NATINAMDS), je pravidelné posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k leteckej službe a  kvalifikovaná starostlivosť o letecký personál jednou zo zásadných podmienok fungovania celého systému.     

Letecko-lekárske centrum

s poliklinikou MO SR Sliač

Mládežnícka 1039/12, 962 31 Sliač

Riaditeľka LLC

s poliklinikou MO SR Sliač

plk. MUDr. Ivana Gutzelnig

 +421 45 522 4738

voj. číslo 0960 456138

0918 586 956

Zástupca riaditeľa Mgr. Pavol Partila

+421 45 522 4720

0915 843 653

SekretariátIng. Dagmar Pulmanová

+421 45 522 4701

0905 771 815

Vrchná sestra nrtm. Mgr. Tatiana Čmaradová

+421 45 522 4744

+421 45 522 4710

Referát monitorovania zhodynrtm. Bc. Michal Krupčiak

 +421 45 522 4718

voj. číslo 0960 456118

Referát riadenia bezpečnosti

nrtm.  Bc. Ľuboš Ďuriš

+421 45 552 4704

voj. číslo  0960 456104

 

Ambulancia leteckého lekárstva

 

Náčelník oddelenia leteckých a posudkových činností:

pplk. Mgr. MUDr. Peter Kyseľ, PhD., MPH

  

Lekár:

plk. MUDr. Ivana Gutzelnig

MUDr. Martina Ďatková

MUDr. Jaroslav Jakub

MUDr. Branislav Oltus

Sestra:

Vrchná sestra: nrtm. Mgr. Tatiana Čmaradová

Vedúca sestra: Mgr. Anna Szücsová

Sestra: Helena Ragačová

Kontakt:

045/522 4744

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 206

Pondelok7:00 – 10:00 hod. 
Utorok7:00 – 10:00 hod. 
Streda7:00 – 10:00 hod. 
Štvrtok7:00 – 10:00 hod. 
Piatok7:00 – 10:00 hod. 

 Ambulancia všeobecného lekárstva I., II.

Náčelník oddelenia všeobecného lekárstva:

mjr.MUDr. Rastislav Jurkovič

Kontakt:

045/522 4729

 

Lekár:

plk. MUDr. Ivana Gutzelnig

pplk. Mgr. MUDr. Peter Kyseľ, PhD., MPH

MUDr. Gabriela Bacigálová

MUDr. Ján Benda

MUDr. Andrej Harendarčík

MUDr. Anastasiia Chyrkina

MUDr. Jaroslav Jakub

Mgr.MUDr.Nina Paššáková, MPH

 MUDr.Vladimír Vachalík

Sestra:

nrtm. Bc. Tatiana Gregušová

Zuzana Lenárová

Jana Makóniová

Martina Slosiariková

Alžbeta Šimová

Bc. Emília Vyletelová 

•V prípade, že sa• nedovoláte, vzhľadom na veľký počet telefonátov, kontaktujte nás prosím ohľadom Vašich požiadaviek hlavne e-mailom na:

slosiarikovam@uvn.sk

Objednávanie na preventívne lekárske prehliadky + predpisy liekov

od 12:30 -14:30 hod.

Ordinačné hodiny:

Ambulancia číslo 207

Pondelok7:00 – 15:30 hod.
Utorok7:00 – 15:30 hod.
Streda7:00 – 15:30 hod.
Štvrtok7:00 – 15:30 hod.
Piatok7:00 – 15:30 hod.

Ortopedická ambulancia 

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Božena Čunderlíková 

MUDr. Branislav Oltus 

Bc. Zuzana Hamadová 

045/522 4752

objednávanie + predpis receptu

od 11:00 – 12:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 324

Pondelok7:00 – 12:00 hod. 
Utorok7:00 – 12:00 hod. 
Streda7:00 – 12:00 hod. 
Štvrtok7:00 – 12:00 hod. 

 Chirurgická ambulancia 

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

 MUDr. František Bacigál 

Mgr. Zita Finková

Mgr. Emília Biláková 

045/522 4732

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 216

Streda

7:00 – 15:30 hod. 

 Rehabilitačná ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Jurij Fatkulin

MUDr. Božena Čunderlíková 

MUDr. Branislav Oltus 

Janka Ramšáková

045/522 4741

Objednať sa môžete:

pondelok -piatok

od 7:30 – 9:00 hod.

Ordinačné hodiny :

 

Ambulancia číslo 205

Pondelok7:00  – 12:00 hod. 
Utorok7:00  – 12:00 hod. 
Streda7:00  – 12:00 hod. 
Štvrtok7:00  – 12:00 hod. 
Piatok8:00 – 12:00 hod. 

 Kineziológia

Lekár:

Fyzioterapeuti:

Kontakt:

 MUDr. Jurij Fatkulin

PhDr.  Katarína Melicherová, PhD.

Mgr. Jana Húšťavová

Mgr. Ľubica Bogáňová

 045/522 4747 

Ordinačné hodiny:

 

Pracovisko číslo 104

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Elektroliečba

Lekár:

Fyzioterapeut:

Kontakt:

MUDr. Jurij Fatkulin

Miriam Katreniaková

Anita Ľuptáková

045/522 4745

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 216

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Vodoliečba/masáže

Lekár:

Masér:

Kontakt:

 MUDr. Jurij Fatkulin

Denisa Shqiponja Ajro

Ing. Zuzana Paceková

0940 121 913

Ordinačné hodiny:

 

Pracovisko číslo 106

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Rádiodiagnostické oddelenie – RTG

Lekár:

RA asistenti:

Kontakt:

MUDr. Judita  Janičinová

MUDr. Silvia Slotová

Nela  Miklošková

Bc. Marcela Kamenská

045/522 4743

Ordinačné hodiny:

 

Pracovisko číslo 202

Pondelok7:00 – 14:15 hod. 
Utorok7:00 – 14:15 hod. 
Streda7:00 – 14:15 hod. 
Štvrtok7:00 – 14:15 hod. 
Piatok7:00 – 14:15 hod. 

 Diabetologicko endokrinologická ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Eva Mrázová

Oľga Ludrovanová

045/522 4754

Objednať sa môžete:

pondelok – štvrtok

od 8:00 – 10:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 301

Pondelokiba objednaní pacienti 
Utorok 
Streda 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok 

 ORL ambulancia

Lekár:

 

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Elena Čopíková

 

Mária Štulrajterová, dipl. sestra

045/522 4714

Objednať sa môžete štvrtok

od 9:00 – 11:00 hod.

Ordinačné hodiny:

  

Ambulancia číslo 304

Streda 7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok 7:00 – 15:30 hod. 

 Urologická ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Michal Michálek

Bc. Zuzana Hamadová

045/522 4752

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 324

Piatok07:00 – 15:30 hod. 
  

Objednávanie pondelok a streda od 13:00 – 14:00

 Nefrologická ambulancia 

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Alena Mazúchová

Denisa Ťavodová

045/522 4780

Objednať sa môžete: 

pondelok – piatok

od 13:00 do 14:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 305

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Ambulancia dopravnej psychológie

Lekár:

Referent:

Kontakt:

.

Ing. Martina Bittnerová

045/522 4705

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 307

Pondelok7:00 – 11:30 hod. 
Utorok7:00 – 11:30 hod. 
Streda7:00 – 11:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 11:30 hod. 
Piatok7:00 – 11:30 hod. 

 Neurologická ambulancia I.

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Rudolf Kramer 

MUDr. Jeanetta Stejskalová

Slávka Brachnová

045/522 4739

Objednať sa môžete denne:

od 10:00 do 11:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 310

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Neurologická ambulancia II.

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Magdaléna Jakobeiová

Anna Orovnická

045/522 4763

Objednať sa môžete:

pondelok – štvrtok              od 13:00 – 14:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 311

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Ambulancia alergológie a klinickej imunológie

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Andrea Banská

Stanislava Bohovičová

045/522 4759

Objednávanie, predpis liekov, telefonické konzultácie

pondelok- štvrtok

13:00 – 14:00 hod. 

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 313

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Pľúcna a ftizeologická ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Slávka Miháliková

Gabriela Stankovičová

045/522 4760

Objednať sa môžete denne:

od 09:00 – 11:00 hod. 

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 315

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Interná ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Tatiana Carroll

MUDr. Alena Mazúchová

MUDr. Edita Trnková

Mária Stenová

045/522 4727

Objednať sa môžete denne:

od 10:00 – 14:00 hod. 

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 318

Pondelok08:00 – 16:30 hod. 
Utorok08:00 – 16:30 hod. 
Streda08:00 – 16:30 hod. 
Štvrtok08:00 – 16:30 hod. 
Piatok07:00 – 15:30 hod. 

 Kardiologická ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Agnesa Tóčiková

Mgr., Bc. Katarína Stehlíková

045/522 4762

Objednať sa môžete denne:

od 11:00 do 12:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 214

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

Kožná ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Ľudmila Breznická

MUDr. Mária Breznická, MBA

Katarína Oravcová

045/522 4716

Objednať sa môžete priebežne, počas ordinačných hodín.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 327

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

 Rádiodiagnostické oddelenie

sonografická ambulancia

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Judita Janičinová

MUDr. Silvia Slotová

Alžbeta Mušková

045/522 4756

Objednať sa môžete:

utorok – štvrtok

od 12:30 do 14:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 322

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:00 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

Ambulancia klinickej psychológie

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

Mgr. Katarína Vaľová

Mgr. Dušan Huliak

 Michaela Černáková

045/522 4706

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 406

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

Očná ambulancia I.

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Bronislava Čermanová

Laura Kyseľová

045/522 4725

Objednať sa môžete denne: od 7:00 – 8:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 410

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok

7:00 – 15:30 hod. 

 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

Očná ambulancia II.

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Daniela Banská

slob. Anna Andrášová

045/522 4721

Objednať sa môžete denne:

od 11:00 – 12:00 hod.

Ordinačné hodiny:

 

Ambulancia číslo 408

Pondelok

07:00 – 15:30 hod.

 

 
Utorok

07:00 – 12:30 hod.

12:30 – 15:30 hod. – iba perimetrické vyšetrenia

 
Streda

07:00 – 12:30 hod.

12:30 – 15:30 hod. – iba perimetrické vyšetrenia

 
Štvrtok07:00 – 15:30 hod. 
Piatok07:00 – 15:30 hod. 

Psychiatrická ambulancia I.

Lekár:

Asistent:

Kontakt:

MUDr. Zuzana Lecká 

Mgr. Júlia Kúthová

048/420 4955

0903 273 248

adresa: T. Andrašovana 46 Banská Bystrica 

Ordinačné hodiny:

 

 

Pondelok7:00 – 11:00 hod. 
Utorok7:00 – 11:00 hod. 
Streda7:00 – 11:00 hod. 
Štvrtok7:00 – 11:00 hod. 
Piatok7:00 – 11:00 hod. 

Diabetologická ambulancia II.

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Martina Plameňová

Dana Lukáčová

0911 918 982   

Objednať sa môžete denne:               

10:00 – 12:00 hod.

ADRESA:                            Bystrický rad 81, ZVOLEN  nad lekárňou Benu

Ordinačné hodiny:

 

 

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

Kardiologická ambulancia II.

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Miloš Štefánik

Emília Verešová

0911 919 718

Objednať sa môžete denne:

priebežne počas

ordinačných hodín

ADRESA:                            Bystrický rad 81, ZVOLEN  nad lekárňou Benu

Ordinačné hodiny:

 

 

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod. 

Psychiatrická ambulancia II.

Lekár:

Sestra:

Kontakt:

MUDr. Libor Moravčík

Jana Stanková

045/522 4765

0911 919 698

Telefonické objednávky:

denne iba v dopoludňajších hodinách

ADRESA: Bystrický rad 81, ZVOLEN  nad lekárňou Benu

Ordinačné hodiny:

 

 

Pondelok7:00 – 15:30 hod. 
Utorok7:00 – 15:30 hod. 
Streda7:00 – 15:30 hod. 
Štvrtok7:00 – 15:30 hod. 
Piatok7:00 – 15:30 hod.