Logo UVN

Poliklinika MO SR Bratislava

Námestie gen. Viesta 2, 832 47 Bratislava

Vedúci polikliniky 

Telef. číslo 

0960 313 239

 

Vedúca sestra polikliniky0960 313 209
Úseková sestra0960 312 877
Ambulancia všeobecného lekárstva   0960 313 250
Zubná ambulancia0960 313 239
Interná ambulancia 0960 313 741
Gynekologická ambulancia 0960 313 207