Logo UVN

Návštevné hodiny v ÚVN:

Pondelok až nedeľa 13:30 – 16:30 hod.
Vyhláška č. 553/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
§ 5
Ošetrovanie pacienta
(3) Návštevy pacienta upravuje oddelenie podľa charakteru prevádzky, epidemiologickej situácie a zdravotného stavu pacienta.

Návštevné hodiny na jednotlivých klinikách a oddeleniach:

 • Návštevné hodiny na Klinike ortopédie a úrazovej chirurgie: 
streda : 15:00-17:00 hod.
nedeľa : 14:00-16:00 hod.
 • Klinika radiačnej a klinickej onkológie:
(Návštevné hodiny na lôžkovej časti)
Denne: 14:00 – 17:00 hod.
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika:
(v jedálni oddelenia)
Denne: 13:00 – 18:00 hod.
 • Detská klinika:

Denne: 14:00-15:30 hod.

 • Oddelenie psychiatrie:
Denne: 14:00 – 17:00 hod. 
 • Detská klinika:

Denne: 14:00-15:30 hod.

 • Klinika cievnej chirurgie:

Denne: 14:00-17:00 hod.

 • Klinika chirurgie:

Denne: 13:30-16:30 hod.

 • Klinika neurochirurgie:

Denne: 13:30-16:30 hod.

Mimo návštevných hodín povoľuje návštevu pacienta prednosta, primár alebo vedúci službukonajúci lekár.

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient právo na prítomnosť:
 • sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
 • osoby pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • osoby u pacienta s poruchami duševného zdravia – podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu (demencia, autizmus,…).

Pre lôžkové  zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta.

Pravidlá pre návštevy:

 • nevstupujte, ak máte klinické príznaky respiračného ochorenia alebo pozitívnu epidemiologickú anamnézu,
 • je zakázaný pohyb po ostatných priestoroch zdravotníckeho zariadenia,
 • počet návštevníkov u jedného pacienta v daný čas- max. 4 osoby,
 • dodržiavajte respiračnú hygienu a hygienu rúk.