Logo UVN

ÚVN 1

ul. gen. Miloša Vesela 21

RIADITEĽSTVO

PRACOVISKÁ

Klinika vnútorného lekárstva:
Klinika nukleárnej medicíny
Neurologická klinika
Neurochirurgická klinika
Neurochirurgická klinika
Chirurgická klinika:
Klinika cievnej chirurgie
Centrálne operačné sály, centrálna sterilizácia
URGENT
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku:
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny:
Oftalmologická klinika
Klinika ortopédie a úrazovej chirurgie:
Rádiologická klinika:
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Ústav klinickej mikrobiológie
Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie
Ústav bioptickej diagnostiky
Klinika hematológie a transfúziológie
Oddelenie dermatovenerologické:
Oddelenie psychiatrické
Stomatologické oddelenie
Psychologické oddelenie
Oddelenie telovýchovného lekárstva
Ostatné pracoviská:

ÚVN 2

ul. Považská 2

PRACOVISKÁ

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Klinika infektológie
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Oddelenie dlhodobo chorých
Klinika radiačnej a klinickej onkológie
Rádiologická klinika
Detská klinika
Neonatologické oddelenie
Chirurgická klinika
Denný detský rehabilitačný stacionár (ul.Bernolákova 13)