Logo UVN

Vzhľadom na pozitívne skúsenosti s mediáciou sa Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok – FN rozhodla od 04.02.2019 oficiálne ponúknuť možnosť dotknutým osobám využiť služby mediátora. Mediátorka registrovaná na Ministerstve spravodlivosti SR je pripravená vstúpiť do sporových situácií vyskytujúcich sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pacienti a ich príbuzní, ktorí majú pocit, že im alebo ich blízkym nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, alebo sa domnievajú, že došlo k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti, prípadne nie sú spokojní s prístupom ošetrujúceho lekára alebo iného zdravotníckeho personálu môžu v čase od 08:00 do 10:00 hod. kontaktovať mediátorku, ktorá má praktické skúsenosti s legislatívou v zdravotníctve a pracuje v nemocnici od roku 2008 na úseku zdravotnej starostlivosti ako odborný referent.

Mediácia je kultivovaný dialóg dvoch strán, ktorú vedie práve tretí subjekt – mediátor.

 V prípade potreby môžete kontaktovať mediátorku PhDr. Mgr. Janku Lipničanovú na tel. čísle: 044/4382434, alebo mailom mediator@uvn.sk.

 Mediácia ponúka stranám prijateľné riešenie vzniknutej situácie, ktorá je náročná nielen z medicínskeho, ale aj emocionálneho hľadiska s prihliadnutím na práva pacientov, nápravu vzťahov, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a súčasne zachováva vzťahy do budúcnosti. Zložitosť systému zdravotnej starostlivosti ponúka mediáciu ako oveľa výhodnejšie riešenie pre strany sporu ako súdne riešenie. Aplikáciou mediácie v zdravotníckom zariadení vzniká priestor na poznanie špecifických konfliktov a sporov čo umožňuje operatívnejšiu a profesionálnejšiu orientáciu v konfliktnej situácii s rýchlejšou a vecnejšou orientáciou sa v konkrétnej situácii. Zároveň vzniká priestor na koncetráciu najdôležitejšej úlohy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na liečbu a uzdravenie.