Logo UVN
V prípade, ak Vás niektorá pracovná ponuka osloví, zašlite nám svoju žiadosť s týmito náležitosťami:
–          žiadosť o prijatie do zamestnania, s informáciou,  o aké pracovnú pozíciu máte záujem,
–          štrukturovaný životopis
–          súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely evidencie v databáze uchádzačov ( „V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby ÚVN SNP Ružomberok – FN, pre účely evidencie uchádzačov a to po dobu 12 mesiacov odo dňa doručenia, pričom tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.“
 
V prípade, že tento súhlas nám spolu so žiadosťou nezašlete, Vaša žiadosť bude skartovaná.
 
Ponuky môžete zasielať na emailovú adresu:–        
zamestnanie@uvn.sk
alebo na adresu ÚVN: ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Odbor ľudských zdrojov
 Gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok
Vaša žiadosť o zamestnanie bude evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov.

 

Pozícia

Farmaceuticky laborant

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

 • Nemocničná lekáreň

Kvalifikačné predpoklady

 • Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom programe farmaceutický laborant 

Predpoklady

 • Môže byť aj absolvent
 • Prax vítaná

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024
  Farmaceutický laborant /odborné prac. činnosti – od 1187,00
  Farmaceutický laborant / špecializačná prac. činnosť – od 1409,00
  +  základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy  

Termín nástupu

 • Podľa dohody

 

Pozícia

Sestra –  3 zmenná prevádzka

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

Kvalifikačné predpoklady

 •  ÚSO/VOV/VŠ
 •  Môže byť aj absolvent

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024
  Sestra bez špecializácie – od  1304,00 eur/mes
  Sestra s certifikátom – od 1370,00 eur/mes
  Sestra so špecializáciou – od 1435,00 eur/mes
  Sestra s VŠ 2. + špecializácia + 5 rokov praxe – od 1500,00 eur/mes
   +     základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy  + náborový príspevok 2.000,00 eur

Termín nástupu

 • Podľa dohody

 

Pozícia

SESTRA – INŠTRUMENTÁRKA 

1-zmenná prevádzka + pohotovostné služby

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

Kvalifikačné predpoklady

 •  ÚSO/VOV/VŠ

Predpoklady

 • Môže byť aj absolvent
 • Špecializácia vítaná

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024
  Sestra bez špecializácie – od  1304,00 eur/mes
  Sestra s certifikátom – od 1370,00 eur/mes
  Sestra so špecializáciou – od 1435,00 eur/mes
  Sestra s VŠ 2. + špecializácia + 5 rokov praxe – od 1500,00 eur/mes
   +     základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy  + náborový príspevok 2.000,00 eur

Termín nástupu

 • Podľa dohody

 

Pozícia

 LOGOPÉD

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

 • Neurologická klinika

Kvalifikačné predpoklady

 • VŠ 2. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia

Predpoklady

 • Môže byť aj absolvent
 • Špecializácia vítaná

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024

  Logopéd – od 1552,00 – 1943,00 eur/mes

  Logopéd špecialista – 1826,00 – 2217,00 eur/mes

  + základná zložka mzdy sa zvyšuje na základe odpracovaných rokov + iné pobádacie zložky mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy  

Termín nástupu

 • Podľa dohody

Pozícia

FARMACEUT

Miesto výkonu práce

 • ÚVN SNP Ružomberok – FN

  • VEREJNÁ LEKÁREŇ

Kvalifikačné predpoklady

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia

Predpoklady

 • Môže byť aj absolvent
 • Špecializácia vítaná

Platové podmienky

 • Základná mzda od 01.01.2024

  Farmaceut bez špecializácie –  1657,00 eur/mes

  Farmaceut – certifikát – 1722,00 eur/mes

  Farmaceut – špecializácia – 2739,00 eur/mes

  eur/mesačne +  ostatné zložky mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy 

Termín nástupu

 • Podľa dohody
 •