Logo UVN

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých (APS)

v prevádzke denne v pracovných dňoch 

od 16:00 do 22:00

v dňoch pracovného pokoja

od 7:00 do 22:00

Telefónne číslo: 044/438 2299  a 0940 625 225

Adresa:  ul. gen. Miloša Vesela 21 , 03426 Ružomberok