Logo UVN

Kontakty

Doc. MUDr. Róbert Rusnák,PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2340

MUDr. Sloboda Tomáš

dočasne menovaný primár kliniky

+421 44 438 2894

Mgr. Janka Vraniaková

vedúca sestra

+421 44 438 2775

Janka Sameková, Katarína Uhrinová, Norika Mišatová

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

+421 44 438 2776 misatovan@uvn.sk

Klinika neurochirurgie

lôžkové oddelenie

+421 44 438 2779

Klinika neurochirurgie

pooperačná izba

+421 44 438 2780

Základné informácie

Od roku 2008 funguje Neurochirurgické oddelenie v nových zmodernizovaných priestoroch chirurgického pavilónu, oddelenieaj zázemie, vrátane klimatizovaných operačných sál, je vybavené nejmodernejšou technikou.

V súčasnosti má oddelenie 26 lôžok (z toho 5 JIS), disponuje operačnými mikroskopmi, skiaskopom (C- rameno), s inštrumentálnym vybavením pre operácie mozgu a chrbtice. Unikátnosťou nášho pracoviska je využívanie O ramena a neuromonitoringu počas operácií. Zázemie pre kvalifikovanú prácu umožňuje komplexný vyšetrovací servis (MR, CT, UZ, angiografia) s multidisciplinárnou spoluprácou v rámci oddelení ÚVN. Oddelenie vykonáva neurotraumatologický servis pre región Liptova a Oravy (klinika zaisťuje starostlivosť o úrazy a urgentné stavy nepretržite 24 hodín konziliárnym systémom). Zaoberá sa predovšetkým chirurgickým ošetrením celej chrbtice (spondylochirurgia), onkoneurochirurgiou a chirurgiou periférnych nervov. V odbore miniinvazívnych a perkutánych operácii chrbtice, má starostlivosť nadregionálny charakter. Počtom a rozsahom prevedených spondylochirurgických výkonov patrí k popredným centrám v SR. Od vzniku odelenia sa vykonávajú endoskopické výkony na driekovej chrbtici (perkutánna lumbálna diskektómia), posledné roky doplnené o vertebroplastiky a kyfoplastiky (techniky nápravy stavcov kostným cementom v terapii kompresivných zlomenín v osteoporotickom teréne, či na podklade metastatického procesu).

V konzervatívnej liečbe degeneratívnych ochorení chrbtice, sa na pracovisku aplikuje periradikulárna terapia a ozonoterapia pod CT kontrolou a iné neinvazívne obstreky. 

Neurochirurgická klinika – oddelenie

Oddelenie sa nachádza na prízemí chirurgického pavilonu, hneď vedľa našej ambulancie.

Pacienti sú prijímaní na oddelenie na základe doporučenia z NCH ambulancie, alebo na základe telefonickej dohody s ošetrujúcim lekárom, od 8:30 do 12:00 hodiny (po predchádzajúcej registrácii v ambulanci a kancelárii NCH kliniky), výnimočne neskôr (iba po dohode s lékárom).

Prevádzku oddelenia zaisťuje 12 lekárov, 15 zdravotných sestier, 4 operačné sestry, 5 zdravotní asistenti, 4 pracovníci nižšieho zdravotního personálu a 3 kancelárske pracovníčky. Moderné bezbariérové oddelenie poskytuje zázemie pre hospitalizáciu 23 pacientov na celkom 9 izbách (s TV prijímačom a signalizačným zariadením) z toho:
 • 5 trojposteľových izieb so spoločnými sociálnym zariadením,
 • 3 dvojposteľové izby so sociálnym zariadením,
 • 1 jednoposteľovú izbu s príslušenstvom.

 

Jednotka intenzívnej starostlivosti s piatimi modernými polohovateľnými lôžkami a s centrálnym monitorovacím systémom.


Stravovanie pacientov

Stravovanie pacientov je zabezpečené v spoločnej modernej jedálni s prispôsobenými jedálenskými stolmi pre pacientov po operácii chrbtice. Pre pacientov po operácii je zabezpečená každodenná rehabilitácia priamo na oddelení so špecializovaným fyzioterapeutom.


Na príjem potrebujete

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotná karta
 • práceneschopnosť (pokiaľ ju máte vystavenú)
 • interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie
 • nálezy odborných lekárov a snímky (CT, MRI, RTG, SONO, …)

Občianske združenie

Na podporu vybavenosti Neurochirurgickej kliniky bolo založené dňa 26. 6. 2009 občianske združenie Neurochirurgia ÚVN SNP Ružomberok – FN.

Získané finančné prostriedky vo forme darov a sponzorských príspevkov budú použité na zlepšenie prostredia pre hospitalizovaných pacientov a na zakúpenie inovatívnych operačných inštrumentácií.

 • Neurochirurgia ÚVN Ružomberok – FN,
 • občianske združenie
 • Predseda: MUDr. Peter Durný,PhD.
 • IČO: 42069246
 • Číslo účtu: 0334440823/0900

Vopred ďakujeme všetkým darcom, ktorí majú záujem o zlepšenie našej kliniky. Vaše návrhy a pripomienky nám môžete zaslať na adresu: hrckovaz@uvn.sk

Internetové konzultácie

Možnosť konzultácie konkrétneho klinického prípadu vrátane snímkovej dokumentácie cestou e-mailu je určená pre spolupracujúcich lekárov pre riešenie akútnych prípadov a kontrolných vyšetrení u pacientov v tažkom stave, nutný telefonický dohovor s NCH lekárom.

e-mail pre internetové konzultácie: nch@uvn.sk

História kliniky

Neurochirurgické pracovisko vzniklo vo február 1999, kedy sa pod vedením prof. MUDr. Ježíka začali vykonávať prvé neurochirurgické operácie s limitovaným počtom lôžok v rámci Ortopedicko-traumatologického oddelenia. Samostatná činnosť a vznik NCH oddelenia pripadá na apríl 2001. V rokoch 2004 až 2008 viedol pracovisko MUDr. Ladislav Kňazovický.

Od roku 2008 pracovisko sa presťahovalo do chirurgického pavilónu so samostatným oddelením s lôžkovou kapacitou 27 pacientov s modernou operačnou sálou. Od roku 2008 do augusta 2014 pracovisko viedol MUDr. Peter Durný, PhD. a od augusta 2014 doteraz je prednostom kliniky doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

Referencie od pacientov

Pozdravujem, pán riaditeľ Lofaj,

v piatok ma prišli navštíviť moji priatelia lebo konečne som prišla domov, keďže takmer dva mesiace som sa tmolila po troch bratislavských nemocniciach, aby ma napokon ako nechodiacu sanitkou previezli do Ružomberka. Tu ma Váš personál s pánom R. Rusnákom doslova postavil na nohy.

Priatelia sa ma pýtali na zážitky z nemocníc lebo taký empirický prieskum, štyri nemocnice za dva mesiace, asi nie je. A tak som im hovorila. Počúvali a na záver konštatovali- že do nemocníc sa chodí asi umrieť, nie vyzdravieť.

Prečo Vám však píšem. Pri tejto návšteve mojich priateľov som si uvedomila, že všetky traumatizujúce zážitky sa netýkajú Vašej nemocnice.

Môžete byt pyšný na personál, ktorý som zažila na neurochirurgickom oddelení. K pacientom sa správajú s empatiou, sestričky a iný personál nechodí ako boh pomsty, opatrujú pacientov a keď je človeku zle, nemá obavu zazvoniť na sestričku, že mu vynadá, že čo chce, že ona ma prácu. Nezabudnem, ako mi asistentka takmer hodinu v posteli rozčesávala vlasy, ktoré som mala zauzlené. A až neuveriteľne sa zdá, že na ďalší deň mi doniesla jej vlastný balzam na vlasy.

Lekári o pacientovi vedeli všetko, mali naštudovanú dokumentáciu a evidentne komunikovali aj so zdravotníckym personálom, boli oboznámení o tom, či pacient počas dňa chodil, ako mu bolo a podobne.

Aby som Vás nezdržiavala- neurochirurgické oddelenie v Ružomberku / dovolím si použiť tento skrátený názov/ je ukážkou toho, ako má nemocničná starostlivosť vyzerať. Keby som Vám to hovorila osobne, povedala by som- skvelé, na slovenské pomery priam sci-fi.

Nech sa Vám darí.

S úctou, Tamara V.

________________________________________________________________________________________________

Dolu podpísaný Roman Koteleš, týmto úprimne ďakujem prednostovi Nch kliniky

Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD, všetkým lekárom, zdravotným sestrám a celému personálu Ústrednej vojenskej nemocnice, oddelenia neurochirurgie za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť počas hospitalizácie, ktorú som tu absolvoval. Svoj list som začal slovom ďakujem, ktoré je jednoduché a krátke, aby dokázalo vystihnúť moje pocity, ktorých je veľa.

Osobitné poďakovanie patrí MUDr. Hamid Khoshab, PhD za jeho odborný

a profesionálny prístup a povzbudivé slová.

Pred samotnou operáciou si MUDr. Hamid Khoshab, PhD našiel čas a podrobne mi

opísal priebeh zákroku a s pokorou odpovedal na všetky moje otázky. S takýmto úžasným prístupom celého zdravotného personálu k pacientom som sa ešte nikdy nestretol. Strávil som tu celý týždeň ale ten týždeň stačil na to, aby si človek uvedomil, čo dokáže vaša práca, ktorú vykonávate učiniť. Vďaka nej mnohých z nás dokážete opäť postaviť na vlastné nohy a môžeme pokračovať plnohodnotne v živote. Pri odchode z vášho oddelenia som stihol povedať len „dovidenia a ďakujem“. Viac priestoru tam neostáva, lebo ja ako pacient síce odchádzam, ale vy ostávate a naďalej sa staráte o iných pacientov so všetkým, čo k tomu patrí. Zachraňovať ľudské životy je Boží dar. Patrí vám všetka úcta. V ďalšej práci Vám želám veľa úspechov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia a pohody.

 

Ešte raz veľké ĎAKUJEM!

 

Roman K., Želiezovce

8.5.2017

 

__________________________________________________________________________________________

 

Vážený pán primár,

dovoľte, aby som sa Vám touto cestou úprimne poďakovali za vysoko profesionálny, zodpovedný a ľudský prístup, ktorý som zažil pri mojej hospitalizácii na Neurochirurgickej klinike ÚVN v Ružomberku v apríli 2016. Vďaka operačnému zákroku, ktorý ste mi vykonali, je kvalita môjho života oveľa lepšia, a budem môcť ďalej žiť plnohodnotný život.

Zároveň chcem poďakovať MUDr. Alexandre Mandákovej z oddelenia JIS za jej profesionálnu starostlivosť a povzbudzujúce slová.

V neposlednej rade chcem vyjadriť úprimnú spokojnosť s každodennou prácou zdravotných sestier a ostatného personálu. Vážim si ich trpezlivosť a vzornú starostlivosť počas mojej hospitalizácie.

Do ďalšej práce Vám prajem veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov!

Ešte raz z celého srdca ďakujem!

S úctou,

Milan M., Revúca

1.6.2016

____________________________________________________________________________________________________

Vážené vedenie Vojenskej nemocnice v Ružomberku,

      Na základe skutočnosti, že som ako pacientka tentoraz už po druhýkrát ležala na Vašom neurochirurgickom oddelení pod vedením p. prednostu Róberta Rusnáka, dovoľujem si vysloviť veľké poďakovanie p. prednostovi  za odvedenú prácu a jeho celému teamu , ktorý má neskutočne príjemný, láskavý, ochotný a obetavý prístup ku svojim pacientom Vďačím p. prednostovi a spoluoperatérom, že chodím, vďačím zato, že konečne po neskutočne dlhej dobe sú preč tie neznesiteľné bolesti, ktoré si pacient pred operáciou, žiaľ, musí vytrpieť. Neskutočne si vážim tiež to, že si p. prednosta a jeho team nájdu počas náročných operačných programov čas na to, prísť osobne za pacientom a vysvetliť mu, čo sa vlastne dialo a deje . Je to pre daného „trpiaceho“ veľmi dôležité a dovoľujem si tvrdiť, že tento prístup je polovica úspechu jeho rekonvalescencie.  

      Želáme celému teamu aj pod vedením p. vrchnej , p. Zuzany Hrčkovej,  aj naďalej takú súdržnosť , ako je vytvorená na tomto oddelení. Teamu lekárov želám veľa úspešných operácií a spokojných pacientov. VEĽKÁ VĎAKA patrí všetkým zamestnancom tohto oddelenia od A po Z.

S úctou Vaša pacientka                                       

Jana K. z Popradu

________________________________________________________________________________________________

Prostredníctvom Vašej inštitúcie by som sa chcel poďakovať za výbornú zdravotnú starostlivosť. Týmto listom sa chcem úprimne poďakovať všetkým lekárom, zdravotným sestrám a sanitárom Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku za príkladnú zdravotnú starostlivosť. Pracovníci neurochirurgickej kliniky pod vedením prednostu Doc. MUDr. Róberta Rusnáka, PhD., mali po celý čas hospitalizácie profesionálny a obetavý prístup.

Absolvoval som operáciu LS chrbtice. Osobitné poďakovanie patrí operujúcemu lekárovi MUDr. Martinovi Sedliakovi a operačnému personálu za ich odborný a profesionálny prístup, povzbudivé slová a následným odborným výsledkom.

V prvý deň hospitalizácie a pred samotnou operáciou si primár MUDr. Peter Durný, PhD. a MUDr. Martin Sedliak si vyhradili pre mňa čas a podrobne mi opísali celý priebeh operácie a aj následnej dlhodobej liečby, taktiež zodpovedali na všetky moje otázky. Takýto prístup považujem za ľudský a profesionálny.

Pri vizite sa pán prednosta Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. dôkladne zaujíma o zdravotný stav každého pacienta, a s každým pacientom konzultuje jeho zdravotný stav osobne.

Poďakovanie patrí aj personálu na jednotke intenzívnej starostlivosti a ostatným lekárom tohto oddelenia za vzornú starostlivosť. Prístup bol profesionálny a ľudský.

Bol som milo prekvapený čistotou prostredia, organizačným poriadkom, ale aj kvalitnou stravou.

V neposlednom rade ďakujem aj neurologickej ambulancii MUDr. Milana Paleša za jeho dôkladné vyšetrenie a vysvetlenie môjho zdravotného stavu, profesionálny a ľudský prístup.

Ďakujem Vám za vašu ľudskosť, obetavosť, veselosť, povzbudenie, starostlivosť, ústretovosť a ohľaduplnosť voči pacientovi počas mojej hospitalizácie.

Vo Vašej práci Vám želám veľa úspechov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia a rodinnej pohody. Týmto listom ďakujem a zároveň žiadam, Vás kompetentných o podporu tohto tímu.

S pozdravom,

Pavol H.

_________________________________________________________________________________________________

 

Dobrý deň,

chcem vysloviť veľkú vďaku lekárovi, ktorý sa ako prvý z odborníkov venoval môjmu problému s Tarlovovými cystami, ale aj celkovo bolesti chrbtice.

MUDr. Pastorek mal okrem špičkovej odbornosti neurochirurga, aj nezvyčajne ľudský prístup počas konzultácie a následne pri zákroku pod CT prístrojom, ktorý som 12.04.2018 absolvovala. Súčasťou tímu bola aj zdravotná sestra, ktorej chcem taktiež poďakovať.

O mojej úžasnej skúsenosti ako pacientky budem hovoriť pri každej príležitosti, pretože MUDr. Pastorek môže byť vzorom pre mnohých lekárov v iných zdravotníckych zariadeniach.

____________________________________________________________________________________________________

Koniec bolestiam

Po vyšetrení driekovej chrbtice magnetickou rezonanciou mi odporučili ozónovú terapiu na úlomok a herniu medzistavcovej platničky. S odhodlaním som zaklopala na dvere neurologickej ambulancie v ružomberskej nemocnici. Sestrička pozrela na môj nález a povedala: „Posaďte sa, o vašej situácii rozhodne pán primár.“ Nikoho som nestretla ani nevidela v bielom plášti, ale po pätnástich minútach ma sestrička zavolala, že pán primár Peter Koleda rozhodol. Mám prísť ležať na ich oddelenie, kde ma budú liečiť. Do desiatich dní som nastúpila. Absolvovala som viacero vyšetrení, medzi inými jedno na neurochirurgickej klinike, kde ma do troch týždňov operovali. Ďakujem kolektívu neurochirurgickej kliniky, všetkým, na čele s primárom Petrom Durným. Predovšetkým však úprimne ďakujem pánovi primárovi Koledovi a jeho mladým lekárom, ktorí mi pomohli dostať sa na operáciu, a tak odstrániť moje nekonečné bolesti.

Ružena z Liptovského Mikuláša /poďakovanie uverejnené v časopie Zdravie(október 2018)/

____________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,
chcela by som sa poďakovať za vzorný a ukážkový prístup a starostlivosť, s ktorou som sa stretla v ÚVN SNP Ružomberok – FN. Nebola som pacient, ktorý mal dlhodobé problémy s chrbticou, môj stav sa zhoršil zo dňa na deň.
Úprimné poďakovanie patrí pánovi primárovi MUDr. Durnému, PhD., za jeho odborný, ľudský, profesionálny prístup. Pri prvej návšteve mi vysvetlil všetky možnosti, aké sú v mojom prípade. Podstúpila som operačný zákrok chrbtice.
Odo dňa hospitalizácie, až po prepustenie, bola starostlivosť zo strany ÚVN SNP Ružomberok vzorová, odborná, profesionálna, obetavá a hlavne ľudská.  Pán primár mi vysvetlil, aký je priebeh operácie, čo bude nasledovať bezprostredne po operácii a aká bude následná dlhodobá liečba. Ochotne zodpovedal všetky moje otázky. Starostlivosť a záujem o pacienta z jeho strany je ukážková a príkladná.
Fungovanie tohto oddelenia je na veľmi vysokej úrovni, či to bola JIS alebo lôžková časť – od záujmu a ohľaduplnej starostlivosti personálu o pacienta, ochoty vysvetliť, pomôcť a poradiť, cez stravu, čistotu až po odvoz sanitkou. Tomuto oddeleniu nie je čo vytknúť a patrí mu veľké ďakujem. Stretla som sa tu s úžasným, trpezlivým a láskavým prístupom k pacientom od celého zdravotníckeho personálu.
Veľké poďakovanie patrí sestrám a vedúcej sestre neurochirurgie, ktoré svojím prístupom pomáhali v náročných pooperačných chvíľach na lôžku všetkým pacientom a aj dodatočnými radami a pomocou pri prepúšťaní z nemocnice, veľmi si to vážim, lebo tento prístup nie je žiaľ bežný. Patrí im preto veľká pochvala, ktorú chcem aspoň takto prejaviť.
Zároveň sa chcem poďakovať aj primárovi MUDr. V. Masarykovi, PhD., po vysvetlení neštandardného prístupu od rôznych lekárov v našom zdravotníctve, bol ochotný vysvetliť mi môj zdravotný stav. Osobne bol so mnou za pánom primárom MUDr. Durným, PhD. na neurochirurgii, nech zhodnotí, čo v mojom prípade ďalej a to vôbec nemusel, keďže ma videl prvýkrát v živote.
Po neochotnom prístupe od iných lekárov a zariadení, ma veľmi milo prekvapil a potešil prístup zamestnancov ÚVN SNP v Ružomberku.
Želám celému kolektívu neurochirurgického oddelenia veľa úspešných operácii a spokojných pacientov.
 
Ešte raz veľmi pekne ďakujem!
S pozdravom,
 
Marta
Liptovský Mikuláš
 ____________________________________________________________________________________________________

Fotogaléria