Logo UVN

Kontakty

MUDr. Peter Beňo,PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2893

MUDr. Milan Podolec

primár kliniky

+421 44 438 2893

Mgr. Adriana Dubovská

vedúca sestra

+421 44 438 2886

Bc. Michaela Mudroňová

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

+421 44 438 2878

.

lôžkové oddelenie

+421 044 438 2813

Základné informácie

Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP v Ružomberku je samostatným špecializovaným pracoviskom primárne pre spádovú oblasť Liptova a Oravy, pre potreby armády SR, ale poskytuje aj nadregionálnu špecializovanú starostlivosť.

Ako samostatné pracovisko figuruje od 2. 2. 2011. Jeho formovanie sa začalo,

 už 1. 12. 2005 vyčlenením oddelenia cievnej chirurgie v rámci chirurgickej kliniky.

Klinika cievnej chirurgie poskytuje nepretržitú špecializovanú diagnostiku a chirurgickú liečbu pacientov s akútnymi i chronickými ochoreniami cievneho systému vrátane úrazov cievneho systému v súlade s koncepciou odboru cievna chirurgia.

Primárne sa zameriavame  na chirurgickú liečbu poškodení arteriálneho systému, no v rámci medzi odborovej spolupráce v rámci našej nemocnice poskytujeme aj komplexnú endovaskulárnu liečbu arteriálneho systému mimo artérii srdca. Do tejto skupiny patrí aj starostlivosť o diabetikov so všetkými chirurgicky a endovaskulárne  riešiteľnými cievnymi komplikáciami.
V prípade vyčerpania všetkých možností liečby prevádzame aj amputácie postihnutých končatín.

Početnú skupinu pacientov tvoria pacienti s chronickým žilovým ochorením – CHVI a varikóznym komplexom na dolných končatinách. Operácie vykonávame klasicky, ale aj modernými mini invazívnymi prístupmi. Z endovenóznych procedúr poskytujeme laserovú termoablačnú liečbu žilového povrchového kmeňa.


V spolupráci s nefrológmi zabezpečujeme široké spektrum cievnych prístupov pre napojenie na umelú obličku u pacientov s potrebou hemodialýzy.

Úzka spolupráca s klinikou radiodiagnostiky nám umožňuje využívať široké množstvo neinvazívnych a invazívnych diagnostických vyšetrení arteriálneho a žilového systému (DUSG, CT AG, DSA) a už vyššie zmienenú andovaskulárnu liečbu na arteriálnom, ale i žilovom systéme. (perkutánna angioplastika – PTA vrátane implantácie stentov).

Operácie vykonávame na moderných operačných sálach s použitím dostupného moderného technického vybavenia.

V ambulancii cievnej chirurgie denne od 7:00 do 13:30 hod. vyšetrujeme pacientov s podozrením na vyššie uvedené ochorenia, dispenzarizujeme pacientov po operáciách a na konzervatívnej liečbe, čo nám umožňuje okamžitú zmenu liečby pri zhoršení stavu.

K špecializovanému vyšetreniu pacienta odosiela pacienta jeho obvodný lekár, iný špecialista, alebo pacient prichádza sám po telefonickom objednaní.

Prehľad poskytovaných výkonov

  • komplexné anatomické a extraanatomické rekonštrukcie uzáverov a zúženín brušnej aorty, panvových artérii a artérii dolných, zriedkavo horných končatín – aortofemorálny bypass, aortobifemorálny bypass, femoropopliteálny bypass,  krurálne a pedálne bypassy cross over bypassy, axilofemorálne bypassy.
  • chirurgická liečba supraaortových tepien – karotická endarterectomia (CEA),  liečba thoracic outlet sy.
  • resekcie vydutín brušnej aorty a panvových artérií
  • resekcie vydutín končatinových artérií
  • cievne prístupy u pacientov v hemodialyzačnom programe – AV fistuly zápästia, predlaktia a ramena, AV fistuly pomocou pTFEprotézy, zavádzanie permanentných dialyzačných katétrov
  • operácie pre chronické žilové ochorenie – operácia varixov a spojovacieho žilového systému klasickým prístupom i endovenózne (ELVES, sklerotizácia )

Referencie od pacientov

Vážený pán riaditeľ,

 

v nedávnej dobe som vo Vašej nemocnici podstúpil tri náročné operácie až po

amputáciu pravej nohy nad kolenom. Viem, že lekári robili, čo bolo v ich silách a ďakujem im za všetko, čo pre mňa urobili. Taktiež vysoko oceňujem prístup a prácu zdravotných sestier na oddelení cievnej chirurgie, kde som bol hospitalizovaný.

Prosím Vás vyjadrite moju vďaku a ocenenie nasledujúcim lekárom a sestrám: MUDr.

Rusňák, MUDr. Beňo, MUDr. Kuročka, MUDr. Suran, MUDr. Oravec, MUDr. Babčák, MUDr. Podhorec, sestry: Martonová, Birošová, Kľačková, Brtková.

Všetci pracovníci na oddelení boli ku mne ústretoví a ochotní. Všetkým

zamestnancom nemocnice, s ktorými so prišiel do styku, ďakujem.

 

V.v. pplk. Ing. Ľubomír H.

__________________________________________________________________________________________

 

Vážený pán riaditeľ, chcel by som vyjadriť , pochvalu nemocničnému personálu UVN-SNP v Ružomberku ,oddeleniu cievnej chirurgie. V čase od 19. marca do 27.marca 2018, som bol operovaný a nasledovne umiestnení v lôžkovej časti. Počas tohto obdobia, môžem sa vyjadriť viac než pochvalne za personál , ktorý ma ošetroval. Za toto obdobie hospitalizácie , som od zdr. sestier nepočul slová ako,
počkajte si alebo urobíme to neskôr a pod. Každý úkon bol vykonaný hneď, milo a citlivo. Poprosil by som , Vás, aby ste tento môj email nehodili do koša, ale taktiež nejakým spôsobom vyjadrili im , že prácu , ktorú robia, robia ju správne.
MAX TAU povedal: ,, Slovo vychádzajúce zo srdca, dáva tomu druhému rast čo je v ňom najlepšie ´´.

Taktiež ďakujem pánu primárovi MUDr. Beňovi, za vykonaný operačný zákrok.

S pozdravom Dušan K.

 

_________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,

chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za starostlivosť, ľudský a vysoko profesionálny prístup lekárom a sestrám na Klinike cievnej chirurgie pod vedením p. prednostu MUDr. Rusňáka.

S pozdravom

S.

 

Fotogaléria