Logo UVN

 Pre volanie telefónneho čísla vytočte: 044/438 xxxx (namiesto xxxx použite číslo klapky)

 

ODBORY, REFERÁTY, ODDELENIA

KLAPKA

 MOBIL

MENO

Referát vedy, výskumu a vzdelávania

     
Odborný referent 2900   Mgr. Palcová Lenka

Odbor ľudských zdrojov

     
Vedúci  2660 905416488 Ing. Klinková Zdenka, PhD.
Odborný referent 2440   Bc. Uličná Mária
Vedúci starší dôstojník-špecialista 2956 917845483 mjr. Ing. Dedič Michal

Odbor informačných technológií (IT)

     
Vedúci 2908 0905775703 Ing. Lesák Miloš
Ochrana osobných údajov – zodpovedná osoba 2907 0905473652 Golier Viktor

Nemocničná lekáreň

     
Farmaceut – vedúci 2604 0907905243 pplk. PharmDr. Spilá Simona
Farmaceut 2924   Mgr. Oslancová Alena, PharmDr. Jašková Natália

Verejná lekáreň 

     
Lekáreň 2940    

Oddelenie krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

     
Pohotovostná časť ÚVN   0915692271  

Referát kontroly a sťažností

     
Vedúci 2790 0905771808 JUDr. Augustínová Libuša

Ekonomicko-prevádzkový úsek

     
Samostatný referent 2602 0905965604 Lubelcová Jana

Odbor zdravotných poisťovní a revíznych činností

     
Vedúci odboru 2933 0917680555 Ing. Kastelovičová Emília

Oddelenie ekonomiky

     
Vedúci oddelenia 2561 0918113456 Ing. Kerdíková Eva

Oddelenie energetiky a vzduchotechniky

     
Vedúci 2678 0905782007 Mgr. Gejdoš František
Pohot. telefón  – kotolňa ÚVN – Vesela 21     0915843676  
Pohot. telefón  – kotolňa ÚVN – Považská 2   0915843678  
Poh. elektrikár areál Vesela 21   0917573854  
Poh. vodár   0917573859  

Oddelenie zdravotníckej techniky

     
Vedúci 2918 0917467706 Ing. Kubo Peter

Oddelenie služieb a logistiky

     
Vedúci 2506 0918954934 PaedDr. Janiga Peter
Vedúci starší dôstojník – špecialista 2939 0949015070 pplk. Ing. Chudý Dušan

Referát verejného obstarávania

     
Vedúci    2435 0907870067 Ing. Jaroš Jozef

Úsek investičného plánovania a stratégie obnovy

     
Samostatný referent 2928 0917333282 Mgr. Nemethová Zuzana

Úsek zdravotnej starostlivosti

     
Samostatný referent    2935 0917546218 Bc.  Khoshab Helena
Hlavná sestra 2534 0915763127 št. nrtm. Mgr. Simová Silvia, MPH

Oddelenie hygieny a epidemiológie

     
Verejný zdravotník – vedúci 2881   PhDr. Mrvová Miroslava

Oddelenie starostlivosti o profesionálnych vojakov a veteránov

     
Starší vojenský poradca 2608 0918517006 plk. Ing. Martinický Marián
Samostatný referent 2955 0905561559 Mgr. Prísažná Anna
Referent 2664 0915843669 Augustínová Anna
Dekan 2951 0905417379 pplk. PhDr. Kaník Stanislav
Vedúci starší zdravotník 2648 0918438598 nrtm. Mgr. Mgr. Struňák Zdenko

Referát kvality a procesov

     
Manažér kvality    2917 0905367132 Ing. Paschová Alena

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

     
Samostatný referent / asistentka 2937   Camberová Katarína
Sociálny pracovník 2934 0948988126 PhDr. Slanicayová Iveta

 

     
       

AMBULANCIE A VYŠETRENIA

     

Ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

2290   lekár MUDr. Machyna

Urodynamická ambulancia

2385  
pondelok až piatok 07:00–15:00 hod. 

RTG (Areál ÚVN2)

2251   pondelok až piatok 10:00 – 13:30 hod.
  2254   pondelok až piatok 07:00 – 10:00 hod.

Sonografia (Areál ÚVN2)

2256    

ECHO/HOLTER

2836    
  2834   pondelok až piatok 07:00 – 15:00 hod.

EKG

2837   pondelok až piatok 07:00 – 15:30 hod.

ERCP

2723   pondelok až piatok – 8:00 – 14:00 hod.

EMG

2856   pondelok až piatok 13:00 – 14:00 hod.

EEG

2855   pondelok až piatok 13:00 – 14:00 hod.

MRI – magnetická rezonancia

905 151 121   MRI je súkromným pracoviskom v priestoroch ÚVN

RTG, SONO, CT, mamografia, angiografia (Areál ÚVN1)

2729   pondelok až piatok 06:30 – 15:00 hod.

Poliklinika MO SR Trenčín

 
 

 Ambulancia

 kontakt

 Informácie o objednávaní

 
Všeobecná ambulancia + ambulancia vnútorného lekárstva
032/ 285 66 00 lekár  pondelok až piatok  7:00 – 15:30 hod.  
MUDr. Daniela Gavaľová, PhD.     
  032/ 285 66 13 sestra  
Všeobecná ambulancia
032/285 66 05 lekár  pondelok až piatok 7:00 – 15:30 hod.  
MUDr. Daniela Třetinová    
  032/285 66 14 sestra  
Očná ambulancia 
032/285 66 18    
Ambulancia FBLR
032/285 66 19 – lekár    
   
032/285 66 07 – sestra  
Rehabilitácia 
032/285 66 20    
Kožná ambulancia 
032/285 66 02 – lekár    
   
032/285 66 03 – sestra