Logo UVN

Kontakty

MUDr. František Rigo

lekár

+421 44 438 2646

Bc. Miriam Klačanová

úseková sestra

+421 44 438 2536

Základné informácie

Oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva je v odbornej činnosti zamerané predovšetkým na:

  • diagnostiku a liečbu ochorení kardiovaskulárneho, dýchacieho a pohybového ústrojenstva
  • preventívne funkčné vyšetrovanie podľa požiadaviek iných odd. ÚVN
  • preventívne komplexné vyšetrenie podľa požiadaviek zdravotných poisťovní
  • preventívne a funkčné telovýchovno-lekárske vyšetrenia vrcholových a výkonnostných športovcov v spádovej oblasti, ako aj príslušníkov VTJ a ASVŠ armády SR
  • diagnostika, liečba a doliečovanie ortopedických ochorení a športových úrazov