Logo UVN

Kontakty

MUDr. Marián Duffek,PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2807

MUDr. Ján Zliechovec

primár kliniky

+421 44 438 2889

PhDr. Iveta Kurová

vedúca sestra

+421 44 438 2808

Miroslava Šavelová, Monika Feltovičová

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

+42144 438 2803 / fax +421 44 438 2656

Klinika chirurgie

pooperačná izba

+421 44 438 2818

Ošetrovňa

2. poschodie - B-trakt

+421 44 438 2814

Základné informácie

Chirurgická klinika poskytuje ústavnú aj ambulantnú liečebnú starostlivosť pacientom z cca 60-tisícového spádového regiónu, viac ako 50 % pacientov je hospitalizovaných, operovaných aj ambulantne vyšetrených z iných regiónov Slovenska. Na klinike sa ročne vykoná okolo 1 400 operačných zákrokov. K tomu slúži dobré prístrojové vybavenie operačných sál a JIS.

Lôžková kapacita:

Celková kapacita kliniky je 23  štandartných lôžok, 4 lôžka na pooperačnej izbe a 2 lôžka na multidisciplinárnej JIS.

Prístrojové vybavenie :

 • Robotický systém (telemanipulátor) firmy CMR- Versius
 • 3D laparoskopické zostavy Einstein 3D
 • Neuromonitoring
 • gama sonda
 • harmonický skalpel
 • ligasure
 • Lasotronix (laserové výkony v chirurgii)
 • Quanta system Cyber Ho 150W(laserové výkony v urológii)

V chirurgických ambulanciách poskytujeme komplexnú diagnostickú a liečebnú ambulantnú starostlivosť.
Vykonávame malé operačné zákroky ( odstraňovanie rôznych kožných lézií, operácie nechtového lôžka ).

V urologickej  ambulancii poskytujeme komplexnú ambulantnú starostlivosť – diagnostika urologických ochorení.

V mamologickej ambulancii poskytujeme komplexný rozsah vyšetrení a liečby benígnych a malígnych ochorení  prsníkov.

Proktologická  ambulancia je zameraná na ochorenia konečníka (poskytujeme diagnostickú a liečebnú starostlivosť). 

Mamologická ambulancia (prsníky)

utorok 07:00 -15:00 hod

044/438 2819

Proktologická ambulancia

štvrtok 07:00 -15:00 hod

044/438 2819

Občianske združenie : Združenie priateľov chirurgickej kliniky

Vážení priatelia,

16.12.2019 vzniklo pri našej klinike občianske združenie (VVS/1-900/90-56942)

Združenie priateľov chirurgickej kliniky ÚVN Ružomberok

S pridelením identifikačného čísla (IČO): 52544052

Naším cieľom je kvalitná lekárska a zdravotnícka starostlivosť, ktorá na nás, personál kliniky kladie veľké nároky v oblasti odbornej, morálnej i ľudskej. Veríme, že sa nám po tejto stránke darí potreby našich pacientov uspokojovať. Materiálne a technické zabezpečenie kliniky však potrebuje viac než len to. K zvýšeniu komfortu pacienta, zavádzaniu inovatívnych technológií do dennej praxe, ale i k ďalšiemu vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov sú potrebné ekonomické zdroje. Zdravotníctvo pohlcuje kvantum finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ich rozdeľovanie však my, lekári, sestry a ostatný zdravotnícky a nezdravotnícky personál nemocníc ovplyvniť nevieme. A tak sa i my v našej nemocnici, dlhodobo vysoko kladne hodnotenej ekonomickými inštitúciami a najmä našimi pacientmi stretávame s potrebami, na  ktoré nemáme dostatok finančných prostriedkov. Preto sme sa rozhodli založiť naše občianske združenie. Vysoko si vážime každý jeden príspevok, ktorým pomôžete zlepšiť našu prácu v rôznych oblastiach a našim pacientom v ťažkých chvíľach zlepšiť komfort počas pobytu na našej klinike.

Za Vaše príspevky na účet:

SK53 0900 0000 0051 6706 7314

Vám vopred úctivo ďakujeme.

V Ružomberku 14.01.2020                                                                                      
MUDr. Marián DUFFEK

Prednosta chirurgickej kliniky a predseda OZ

 

Aktualita 10. 08. 2022 : 

Združenie priateľov chirurgickej kliniky ÚVN Ružomberok zakúpilo z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom OZ nové vybavenie  –  skrinky do šatní pre zdravotnícky personál kliniky. Do sesterskej miestnosti na oddelení pribudla nová sedačka a zdravotníkom pri presune pacienta na lôžko najnovšie pomáha špeciálna podložka. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť na OZ Združenie priateľov chirurgickej kliniky ÚVN Ružomberok. Vďaka Vašim príspevkom sme tak mohli skvalitniť pracovné prostrednie a uľahčiť náročnú prácu našim pracovníkov.  

(zakúpené vybavenie si môžete pozrieť v galérii nižšie)

Najčastejšie operácie

Operácie v dutine brušnej  na základe predoperačného  vyšetrenia a po konzultácii s našimi chirurgami robíme najčastejšie laparoskopicky, od februára 2023 je pravidlene k dispozícii aj možnosť operácie robotickým systémom Versius firmy CMR

 • operácie štítnej žľazy (do 300 ročne)
 • operácie prištítnych teliesok (okolo 60 ročne)
 • kompletný rozsah operácií prsníkov u benígnych i malígnych ochorení
 • operácie pre hernie pažerákového hiátu a gastroezofageálny reflux
 • operácie žalúdka
 • operácie žlčníka
 • kompletná škála operácií pre karcinóm hrubého čreva a rekta
 • široké spektrum koloproktologických zákrokov pre benígne ochorenia (napr. prolaps rekta, Syndróm obštrukčnej defekácie a pod.)
 • operácie hernií včetne veľkých, komplexných ventrálnych hernií brušnej steny
 • špecializovaná starostlivosť o chir. komplikácie u diabetikov v spolupráci s NEDÚ Ľubochňa
 • laserové operácie hemoroidov,. perianálnych fistúl,

 

Urologické operácie/ výkony:
 • frenulotómia
 • extirpácia kožných lézií vonk. genitálu
 • cirkumcízia
 • operácia varikokély
 • operácia hydrokély a cýst semenníkov
 • operácia semenníka pre nádor
 • operácia ženskej inkontinencie pomocou ťahuprostej pásky
 • biopsia prostaty
 • epicystostómia
 • nefrostómia
 • laserová litotrypsia

Špeciálne postupy

V spolupráci s oddelením nukleárnej medicíny používame rádiofarmakum a rádiosondu pri operáciách prištítnych teliesok a vyhľadávaní sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka. Používame značenie nepalpovateľných lézií prsníka Frankovou ihlou za pomoci sonografu.

Referencie od pacientov

Vážený pán riaditeľ,

 

Dňa 19. Septembra 2017 som bol prijatý na plánovanú operáciu na Klinike chirurgie,

Ústrednej Vojenskej Nemocnice SNP v Ružomberku.

Touto cestou chcem vyjadriť obrovskú vďaku pánovi primárovi MUDr. Martinovi

Petríkovi, vedúcej sestre Mgr. Erike Androvičovej a celému kolektívu centrálnych operačných sál ako aj chirurgického oddelenia za ľudský prístup, trpezlivosť, starostlivosť a vysokú odbornosť.

 

Prajem Vám veľa úspechov a spokojných pacientov.

 

Andrej G.

24.9.2017

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Vážený pán riaditeľ,

 

dovoľte mi, aby som Vás oslovil v súvislosti s písomným podnetom, ktorý mi

adresovala pani Edita Majerčáková z okresu Kežmarok. Opisuje svoju pozitívnu skúsenosť, ktorú nadobudla pri hospitalizácii v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica. Konkrétne píše o dobrom manažmente pacienta, kvalitnej a rýchlej diagnostike, ako aj následnej operácii. „Každý presne vedel, čo je jeho práca, aké má poslanie, pridanou hodnotou bolo milé slovo, ochota a snaha pomôcť, skvelá organizácia zabezpečila na celom oddelení absolútny pokoj a pohodu…“ – to je krátky výňatok z korešpondencie pani Edity Majerčákovej.

Pán riaditeľ, na základe týchto pozitívnych informácií si Vás dovoľujem požiadať, aby

ste lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť pani Edite Majerčákovej na chirurgickom oddelení, tlmočili aj moje poďakovanie.

 

 

S úctou,

 

Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR, Bratislava

24.11.2016

 

_____________________________________________________________________________________________

Ľudskosť a nadštandardné úkony – POĎAKOVANIE

Kvalita života pacienta v rozhodujúcej miere závisí od faktu na akej profesionálnej úrovni je lekár, ktorého v danom okamihu stretne. Bol som operovaný na zhubný nádor hrubého čreva. Po približne dva a pol roku sa mi objavila silná triaška a vysoká telesná teplota. Zachránil ma MUDr. Ján Kodaj, ktorý u Vás pracuje. Vyšetrením mi zistil väčšie množstvo hnisu v tele. Bol som operovaný, aby mi odstránil škodlivý hnis. Po určitej dobe sa to zopakovalo, pričom som bol prijatý k Vám do Ružomberka, a to 15. augusta tohto roku na chirurgické oddelenie s cieľom zistiť, z čoho sa tvorí hnis. Nakoniec som bol operovaný MUDr. Viliamom Kubasom, ktorý mi zistil, že mám poškodené (prepichnuté) tenké črevo.

Za úspešné zvládnutie ťažkej a náročnej operácie si vysoko vážim profesionalitu a citlivý prístup k mojej osobe. MUDr. J. Kodaj a MUDr. V. Kubas dokonale ovládajú svoju prácu, sú zodpovední, spoľahliví a rozvážni a pracujú nadštandardne. Napriek môjmu ťažkému zdravotnému stavu som rád, že som sa dostal do rúk spomínaným doktorom, aj vzhľadom na ich dlhoročné skúsenosti v zdravotníctve. Ja a celá moja rodina sme presvedčení, že uznanie a poďakovanie patrí najmä MUDr. J. Kodajovi a MUDr. V. Kubasovi a samozrejme celému zdravotníckemu personálu. Zvlášť by som sa chcel poďakovať staničnej sestre Adriane Dubovskej za profesionálny a ľudský prístup. Majú náš obdiv. Ďakujeme im za milé povzbudivé slová, za nemiznúci úsmev na tvári a za príkladný záujem o pacienta. Podľa nášho názoru by si takýto pracovníci zaslúžili mimoriadnu finančnú odmenu a morálne uznanie, nakoľko často pracujú nad rámec svojich pracovných povinností.

Dovoľte mi zaželať Vám veľa pracovných aj osobných úspechov a príjemné strávenie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

S pozdravom,

vďačný pacient Jozef B, Sučany

30.11.2016

____________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,

pred 10 dňami som bola operovaná na chirurgickom oddelení so štítnou žľazou…aspoň takto sa chcem poďakovať pánovi prednostovi, ktorý ma operoval a zároveň celému personálu za perfektný prístup k pacientom ktorý urcite uľahčuje pobyt v nemocnici…lekári – profesionálny a ľudský a sestričky super.

Maja K.

_________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,

dovoľte, aby som aspoň touto cestou poďakovala p. doktorke Fajtovej a celému tímu sestričiek lôžkovej časti chirurgického oddelenia. Pani doktorke Fajtovej ďakujem za ľudský prístup, úsmev a pohodu, ktorá mi pomáhala ľahšie znášať pobyt, včera som bola prepustená domov a nestihla som sa jej osobne poďakovať. Všetkým sestričkám ďakujem za trpezlivosť, úsmev a profesionalitu!

Prajem Vám, aby Vás Vaša práca stále tešila a motivovala, aby ste naďalej zostali v práci profesionáli s ľudským prístupom!

Ďakujem!!!

Gabriela D., hospitalizovaná od 4-10.2.2019

_____________________________________________________________________________________________________

Vážený pán minister obrany, vážená pani ministerka zdravotníctva, vážený pán riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Dovoľte mi sa čo najúprimnejšie poďakovať medicínskem tímu pod vedením prednostu chirurgickej kliniky MUDr. Mariána Duffeka a vedúcej sestry PhDr. Ivety Kurovej. Začiatkom januára 2019 som bol na tamojšej klinike operovaný a rád vyslovujem slová vďaky, obdivu, ale aj úcty.  Profesionálny prístup na všetkých úrovniach skutočne a oprávnene radí ÚVN medzi slovenskú zdravotnícku špičku. Neverím, že by išlo o zriedkavú náhodu, práve naopak, aj podľa svedectiev mojich spolupacientov mi dovoľte konštatovať, že ľudský rozmer v správaní personálu je nesmierne podstatnou esenciou v liečebnom procese. Ani táto vlastnosť pracovníkom Chirurgickej kliniky ÚVN Ružomberok rozhodne nechýba. Pozitívne hodnotenie a pochvala isto potešia, no ak je to vo Vašich možnostiach, prosím ohodnoťte ich nasadenie a profesionalitu podľa svojho uváženia.

Ďakujem a ostávam s pozdravom,

p. Marian

_________________________________________________________________________________________________

Dobrý deň,

chcela by som sa poďakovať v mene môjho manžela Rudolfa Š., ktorý je pripútaný na lôžko za vzorný a ukážkový prístup a starostlivosť, s ktorou som sa stretla v ÚVN SNP Ružomberok – FN na Urologickej ambulancii.

Úprimné poďakovanie patrí   MUDr. Michalovi Michálekovi, za jeho odborný, ľudský, profesionálny prístup a následne aj zdravotnej sestre Oľge Krakovskej, ktorej záujem o pacienta je ukážkový a príkladný.

Urologickej ambulancii prajem veľa pracovných úspechov. 

Ešte raz srdečná vďaka.

S úctou,

p.  Alžbeta Š. – manželka

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Fotogaléria