Logo UVN

Kontakty

MUDr. Andrej Skvašík, MBA

primár oddelenia

+421 44 438 2898

Mgr. Erika Androvičová

vedúca sestra

+421 44 438 2427

Mgr. Alica Babicová

manažérka COS - neurochirurgia

+421 44 438 2315

Mgr.,Mgr. Anna Kováčik Plávková

manažérka COS-ortopédia a úrazová ortopédia

+421 44 438 2828

Základné informácie

Centrálne operačné sály (COS) sú svalzové pracovisko, vybudované ako jedna integrálna jednotka, ktorá zabezpečuje svoje odborné činnosti, racionalizuje a ekonomizuje prevádzku chirurgických odborov.

COS sú umiestnené v účelovej novej štvorpodlažnej prístavbe k budove č. 18 a v zrekonštruovaných priestoroch pôvodného operačného traktu Chirurgickej kliniky ÚVN na 3. nadzemnom podlaží, pričom obidve budovy sú navzájom prepojené sterilnou spojovacou chodbou (koridorom).

COS tvorí 7 operačných sál (OS). Z uvedeného počtu 5 operačných sál sa nachádza v novej prístavbe k chirurgickému pavilónu na 3. nadzemnom podlaží a 2 operačné sály sú v pôvodnom, čiastočne zrekonštruovanom staršom operačnom trakte Chirurgickej kliniky tiež na 3. nadzemnom podlaží.

 

V operačných sálach COS operuje Chirurgická klinika, Neurochirurgická klinika a Oddelenie cievnej chirurgie ÚVN a v súčasnej dobe pribudli aj operácie urologické a ortopedicko – traumatologické.

Súčasťou oddelenia je i Centrálna sterilizácia ÚVN (CS), umiestnená v suteréne novej prístavby Chirurgického pavilónu. Zabezpečuje dekontamináciu, dezinfekciu a sterilizáciu operačných nástrojov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Súčasťou CS sú priestory pre umývanie a dezinfekciu lôžok s parným dezinfektorom matracov, využívané v pravidelných intervaloch jednotlivými lôžkovými oddeleniami nemocnice.

Fotogaléria