Logo UVN

Postup pri zbierani 24-hodinového moču

ZBER MOČU : 06.00 – 06.00hod. /24 hodín/

POSTUP : v 1. Deň zberu ráno o 06.00 hod sa dieťa vymočí do WC.

Čas treba dodržať presne. Všetky nasledujúce porcie moču sa zbierajú do nádoby, až do nasledujúceho dňa do 06.00 hod, kedy dieťa zobudíme a posledný krát sa vymočí do zbernej nádoby. Čas treba presne dodržať. V deň ukončenia zberu prineste celé množstvo zbieraných močov do nefrologickej ambulancie.

V prípade nepresne zbieraných močov / nepresné časy prvého a posledného močenia / sú výsledky vyšetrení nesprávne a skreslené a je potrebné vyšetrenie opakovať.

Priniesť aj 1 rázový moč v sterilnej skúmavke, event. sa dieťa vymočí v nefrologickej ambulancii.

Informácie

MUDr. Hricová

Pondelok9:00 - 15:30
Utorok
Streda
Štvrtok9:00 - 15:30
Piatok
Sobota
Nedeľa

044/438 2363

OBJEDNÁVANIE:

iba v pondelok a iba vo štvrtok

13:00 - 14:00 hod.

044/438 2363