Logo UVN

Kontakty

MUDr. Radoslav Ružinák

primár oddelenia

+421 44 438 2760

Mgr. Monika Mikušiaková, MPH, dipl. s.

vedúca sestra

+421 44 438 2762 / 2765

Dana Zigová

kancelária - recepcia+421 44 438 2762

Objednávanie na chirurgické zákroky

MUDr. Ružinák Radoslav

+421 44 438 2760

Základné informácie

Poskytujeme základnú aj nadštandardnú stomatologickú starostlivosť, využívame hlavne nadštandardné materiály , osvedčené aj nové liečebné postupy. Liečba je poskytovaná poistencom všetkých zdravotných poisťovní a tiež samoplatcom. Ceny sa riadia podľa cenníka výkonov.

Stomatologické oddelenie poskytuje odbornú stomatologickú starostlivosť v oblasti:
  • záchovná stomatológia,
  • dentoalveolárna chirurgia,
  • endodoncia,
  • mukogingiválna chirurgia a parodontológia,
  • stomatologická protetika,
  • dentálna hygiena.
Liečba je poskytovaná poistencom všetkých zdravotných poisťovní a tiež samoplatcom. Ceny sa riadia podľa cenníka výkonov.

Oddelenie je akreditované školiace pracovisko pre lekárov v pregraduálnom aj postgraduálnom štúdiu a tiež vykonáva praktickú výučbu pre zubné asistentky.

Prístrojové vybavenie

Oddelenie je vybavené 6 modernými zubnými súpravami s kvalitným prístrojovým a nástrojovým vybavením na 6 samostatných pracoviskách.

Oddelenie má k dispozícii intraorálny rádiodiagnostický prístroj a samostatné protetické laboratórium.

Najčastejšie zákroky

Poskytujeme základnú aj nadštandardnú stomatologickú starostlivosť, využívame hlavne nadštandardné materiály , osvedčené aj nové liečebné postupy.

V záchovnej stomatológii využívame špičkové materiály svetových parametrov spolu s nástrojovým vybavením na požadovanej úrovni spĺňajúce prísne hygienické normy.

V dentoalveolárnej chirurgii uskutočňujeme okrem bežných výkonov aj zložité extrakcie a extrakcie retinovaných a semiretinovaných zubov, resekcie koreňových hrotov, cystektómie a extirpácie cýst v mäkkých tkanivách, ďalej liečbu jednoduchých zlomenín dolnej a strednej tretiny maxillofaciálneho skeletu, konziliárnu činnosť, ošetrenie úrazov zubov a poradenstvo v implantologii.

Chirurgické zákroky na slizniciach dutiny ústnej sa zameriavajú na úpravu slizničných rias a frenúl, prípadne úpravy vestibula a predprotetické úpravy alveolárneho hrebeňa .

Neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o chrup je aj dentálna hygiena, ktorú u nás vykonávajú skúsené dentálne hygieničky.

V protetickej stomatológii sa u nás zhotovuje celý sortiment fixných a snímateľných protetických náhrad .

Zubná pohotovosť

Na našom oddelení sa zároveň vykonáva zubná pohotovosť každý deň v stanovenom čase.
Zubná pohotovosť na Stomatologickom oddelení ÚVN SNP Ružomberok

telefonický kontakt: 044 438 2765


ORDINAČNÉ HODINY LSPP

pondelok             15:30 – 19:00                                 sterilizácia              19:00 – 19:30
utorok                  15:30 – 19:00                                 sterilizácia              19:00 – 19:30
streda                   15:30 – 19:00                                 sterilizácia              19:00 – 19:30
štvrtok                  15:30 – 19:00                                 sterilizácia              19:00 – 19:30
piatok                   15:30 – 19:00                                 sterilizácia              19:00 – 19:30
sobota                    7:30 – 12:00                                 sterilizácia              12:00 – 12:30
nedeľa                    7:30 – 12:00                                 sterilizácia              12:00 – 12:30

Cenník výkonov