Logo UVN

Kontakty

MUDr. Renáta Drahošová

primárka oddelenia

+421 44 438 2872

MUDr. Andrej Lorenčík

zástupca primárky

044/438 2721

Mgr. Marcela Pastorková, MBA

vedúca sestra

+421 44 438 2795

Jana Pudišová

kancelária

+421 44 438 2791

Oddelenie dermatovenerologické

ambulancia príjem

+421 44 438 2792

Základné informácie

Činnosť dermatovenerológie v prostredí OS SR a ÚVN Ružomberok sa nepochybne spája so zabezpečením komplexnej starostlivosti o skupinu ochorení týkajúcich sa prostredia moderných vojnových konfliktov. Ide o nemoc z ožiarenia, popáleniny, poleptania, prípadne iné postihnutia kože v dôsledku použitia chemických zbraní. Vo všetkých prípadoch je cieľovým orgánom koža. Preto kožné oddelenie je v každej vojenskej nemocnici a tobôž v Ústrednej vojenskej nemocnici absolútne nevyhnutnou súčasťou spektra mierovo pripravovaných prvkov.

Druhou oblasťou činnosti oddelenia je oblasť diagnostiky a liečby kožných nádorov s dôrazom na melanóm. Ďalej liečba následkov popálenín t, j. keloidných jaziev. Ide o hraničnú oblasť chirurgie a korektívnej dermatológie.

Treťou oblasťou činnosti dermatológie je starostlivosť o pacientov s chronickými ranami,kde najzložitejšou je diabetická noha, kde je nutná spolupráca internistu, cievneho chirurga, ortopéda, invazívneho radiológa a dermatológa.

Štvrtou oblasťou je poskytovanie liečebne preventívnej a posudkovej starostlivosti pre vojakov v činnej službe, žiadateľov, občianskych zamestnancov vojenskej správy, príslušníkov ministerstva vnútra a pacientov spádu okresov Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo kde počet obyvateľov presahuje 280 000.

Ambulantná časť

Pozostáva z:

 • 3 ambulancií,
 • kabinetu fyzikálnej liečby,
 • miestnosti pre chirurgické výkony korektívnej dermatológie.

V kabinete fyzikálnej liečby je hlavnou náplňou činnosti aplikácia fotoliečby, lokálnej (UVB, UVA, excimerová lampa a celková UVB, UVA,Tomesa). Na oddelení aplikácia kryoterapie a Hene+ IR soft laseru a Bioptronu. V uvedených priestoroch vyšetrujeme tiež pigmentové névy dermatoskopom, prípadne digitálnym dermatoskopom.

V miestnosti pre drobné chirurgické výkony vykonávame indikované exzície kožných útvarov s následným histologickým vyšetrením u hospitalizovaných pacientov.

V tretej ambulancii, priestoroch laserového centra, vykonávame indikované ambulantné výkony s invazívnym laserom DYE, podľa objednania.

Súčasťou ambulancií kožného oddelenia je i ambulancia imunolaergológie so zameraním sa prednostne na diagnostiku a liečbu kožných, ale i ostatných, imunoalergologických stavov.

 

Objednanie na vyšetrenie 044/438 2792 v pracovných dňochod od 13:00- 14:00 hod.

Objednanie vopred je nutné !!! 

 Lôžková časť

Poskytuje starostlivosť:
 • na 15 lôžkach pre dermatologických pacientov,
 • stacionár dermatovenerologický a imunoalergologický.
Rozdelenie podľa lôžok:
 • 1 nadštandardne vybavená jednolôžková izba,
 • 7 dvojlôžkové izby, z toho 1 je vybavená nadštandardne.
Zameriavame sa na diagnostiku, liečbu rozsiahlych chronických kožných a akútnych pohlavných ochorení v rámci hospitalizácie s cieľom zvládnuť akútnu fázu ochorenia s následným poučením a doliečením v rámci ambulantnej starostlivosti.

Terapeutické metodiky

Na oddelení sa používajú v rutinnej praxi nasledovné terapeutické metodiky:
 
 • ÚVA – ÚVB terapia – Dermalight,
 • ÚV hrebeň
 • Celotelový dermatoskop
 • Bioptron,
 • excimerová lampa,
 • liečba Kryoginom (tekutý dusík),
 • liečba  Laserom ( epilácie, odstránenie hemangiómov )
 • Biostimul,
 • Skin Skruuber – peeling,
 • Chemický peeling,
 • AMBUSTAR – elektrokauter,
 • MCT injektor ( mezoterapie ),
 • Dermatech pen,
 • Microneedling,
 • Woodová lampa,
 • TOMESA – balneofototerapia

Referencie od pacientov

Dovoľte mi touto cestou poďakovať celému kolektívu kožného oddelenia za

profesionálny a hlavne ľudský prístup počas mojich hospitalizácií na tomto oddelení.

Prvý krát som tu ležala v roku 2008 a odvtedy ešte niekoľko krát, naposledy v júni 2017.

Vyjadrujem veľké poďakovanie všetkým lekárom, sestričkám, sanitárkam aj upratovačkám. Vľúdnosť, pracovitosť, milé slovo, ochota podať pomocnú ruku a ústretovosť s akou sa na kožnom oddelení stretávam ma milo prekvapila a prekvapuje, nakoľko to bohužiaľ už nie je v nemocniciach bežné. Lekári a sestry sú milí, obetaví, ochotní pomôcť všetkým pacientom. Som rada že kedykoľvek prídem na kožné oddelenie, je o mňa odborne a ľudsky postarané.

Kožnému oddeleniu prajem veľa pracovných úspechov a spokojných pacientov.

 

Eva P., Žilina

29.6.2017