Logo UVN

Kontakty

MUDr. Monika Pochybová

primárka kliniky

PhDr. Dana Kubalová, MPH, dipl.s.

vedúca sestra

Kontakt : +421 044 438 2262

Lucia Sokolová

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

Kontakt : +421 044 438 2267

Vyšetrovňa - sestry 1.poschodie

.

Kontakt : +421 044 438 2269

Vyšetrovňa - sestry 2.poschodie

.

Kontakt : +421 044 438 2268

Príjmová ambulancia - lekár 1.poschodie

.

Kontakt : +421 044 438 2191

Príjmová ambulancia - lekár 2.poschodie

.

Kontakt : +421 044 438 2310

.

Konziliarny mobil

+421 948988237

Základné informácie

Počiatky Kliniky infektológie siahajú do roku 1927, keď pri internom a detskom oddelení začalo pracovať infekčné pododdelenie. Samostatné oddelenie vzniklo v roku 1956.
Infektológia je dynamický odbor s veľkou perspektívou, stále sú tu nové, ešte neobjasnené infekcie a našťastie aj nové lieky. Svet mikroorganizmov – vírusov, baktérií, parazitov, plesní a húb je tu stále s nami, bol dávno pred nami a pravdepodobne bude aj po nás.

V súčasnosti klinika disponuje 20 lôžkami a poskytuje komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť civilnému obyvateľstvu a príslušníkom rezortu obrany.
Liečebno-preventívnu starostlivosť v oblasti diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby infekčných ochorení poskytuje pacientom z pomerne veľkého územného celku. Ide o oblasť dolného a horného Liptova, v dôsledku zrušenia infekčného oddelenia v Liptovskom Mikuláši /roku 2003/, oblasť celej Oravy , a keď boli zrušené infekčné lôžkové oddelenia v Žiline a Poprade, /roku 2013/ nám pribudli aj pacienti z týchto regiónov.

 

OBJEDNÁVANIE NA VYŠETRENIA

Na ambulantné vyšetrenie sa môžete objednávať počas pracovných dní v čase od :

14:00 hod. – 15:00 hod. na t. č. : 044 438 2265, konziliárny mobil : 0948 988 237

Klinika infektológie poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v oblastiach

 • diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby klasických infekčných ochorení
 • ATB liečby imunokompromitovaných pacientov
 • manažment závažných nozokomiálnych infekcií a spätnou väzbou k ošetrujúcemu personálu, ovplyvňovanie ich výskyt a zvyšovanie bezpečnosti pacientov v našom zdravotníckom zariadení.
 • Konziliárnu činnosť v rámci ÚVN SNP Ružomberok – FN a regiónu.

V rámci pedagogicko-výchovnej činnosti vykonáva

 • pregraduálnu výchovu študentov Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberok
 • postgraduálnu výchovu

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sleduje

 • Výskyt, diagnostiku a liečbu kliešťami prenášaných infekcií
 • Surveillance nozokomiálnych infekcií v intenzívnej medicíne
 • Včasná diagnostika sepsy a najmä diagnostika orgánových poškodení, vitálnych orgánov – obličiek, pľúc, pečene a hematopoetického systému.
 • Výskyt, liečbu a komplikácie herpetických infekcií

Občianske združenie

INFEKLINIK pri ÚVN SNP – FN

Cieľom združenia je:

 • zvyšovať úroveň prístrojového vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov Kliniky infektológie,
 • podporovať vedu a výskum, edukáciu zdravotníckych pracovníkov,
 • pomáhať pri rekonštrukcii Kliniky infektológie,
 • podporovať osvetovú činnosť v oblasti liečebno-preventívnej, vzdelávacie aktivity všetkých pracovníkov Kliniky infektológie,
 • organizovať konferencie, semináre, prednáškovú činnosť pre odbornú i laickú verejnosť,
 • pomáhať zlepšovaniu interpersonálnych vzťahov usporadúvaním oddielenských seminárov a porád.

 

Finančné a sponzorské príspevky na číslo účtu OZ : SK80 0900 0000 0051 4978  5793

IČO: 51910381

 

Referencie od pacientov

Dobrý deň.

Tento email Vám píšem v mene svojho otca Slavomíra Vajdu. Bol  nedávno hospitalizovaný na Klinike infektológie.

Touto cestou sa chceme poďakovať celému kolektívu za výbornú starostlivosť. Bol veľmi spokojný a hľavne mu pomohli a uľavilo sa mu.

Ďakujeme a celému kokektívu prajeme všetko len to najlepšie a veľa spokojných pacientov.

S pozdravom Gabriela F. V.

____________________________________________________________________________________________________

Od 6.8. do 13.8.2018 som bola hospitalizovaná na Infektologickej klinike pre eryzipel ľavého predkolenia (ruža(. Touto cestou chcem poďakovať všetkým lekárom kliniky za ich odborný a ľudský prístup a hlavne pani primárke Mudr. Monike Pochybovej za jej mimoriadnu starostlivosť počas liečby. Chcem vyzdvihnúť profesionálny a ľudský prístup nielen lekárov ale rovnako všetkých pracovníkov kliniky a zároveň sa im poďakovať za účinné a úspešné vyliečenie. Napriek tomu, že ide o kliniku mimoriadne náročnú na dodržiavanie hygieny i pracovnej disciplíny všetci !! zamestnanci dokážu pacientom pobyt spríjemniť a navyše i „pohladiť dušu“ čo významne pomáha k úspešnej liečbe.

Potvrdila sa nám veľmi priaznivá skúsenosť s ÚVN, keď pred pár rokmi bol u Vás na operácii štítnej žlazy manžel. Nejde teda o náhodu, ale podľa našich skúseností o dlhoročnú výrazne kvalitnú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov.

Jedinou nevýhodou kliniky je jej umiestnenie pri extrémne rušnej a hlučnej komunikácii. Pre nemocnicu ale i všetkých obyvateľov Ružomberku je diaľničný obchvat mimoriadne potrebný čo si vlastne každý plne uvedomí až pri osobnom kontakte a pobyte v takomto prostredí.

Prajem Vám ďalšie úspechy pri prinavrátení zdravia a ďakujem za vysoko profesionálny prístup pri mojej liečbe.

Pacientka

Helena  V.

                                                                                                                                      

Fotogaléria