Logo UVN

Kontakty

PharmDr. Simona Spilá

vedúca nemocničnej lekárne

+421 44 438 2604

Ivana Čatlochová

vedúca farmaceutická laborantka

+421 44 438 2905

Nemocničná lekáreň

sekretariát oddelenia

+421 44 438 2698/fax.+421 44 438 2904

Nemocničná lekáreň

oddelenie zdravotníckych pomôcok

+421 44 438 2696

Základné informácie

Nemocničná lekáreň je neoddeliteľnou súčasťou ÚVN SNP Ružomberok – FN. Poskytuje lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam a ambulanciám.


Činnosť:
 • zabezpečuje a uchováva lieky, zdravotnícke pomôcky a laboratórne diagnostiká pre potreby nemocnice,
 • vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky a diagnostiká klinikám a oddeleniam,
 • vedie skladovú evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostík,
 • poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
 • vedie predpísanú dokumentáciu,
 • podieľa sa a spolupracuje pri tvorbe liekového formulára,
 • spolupracuje s klinikami a oddeleniami pri klinickom skúšaní liekov – príjem, výdaj, skladovanie a evidencia,
 • spolupracuje pri činnosti Komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, Komisie pre racionálnu antiinfekčnú a antibiotickú politiku,
 • vykonáva kontrolu skladových zásob na klinikách a oddeleniach,
 • vykonáva kontrolu uchovávania a exspirácie liekov na klinikách a oddeleniach,
 • vykonáva kontrolu evidencie a exspirácie omamných a psychotropných látok na klinikách a oddeleniach,
 • sleduje farmakoekonomiku na klinikách a oddeleniach.

Oddelenia:

 • Oddelenie klinickej farmácie
 • Oddelenie zdravotníckych pomôcok
 • Oddelenie ekonomiky a manažmentu lekárne

Prevádzkový čas:

Pondelok – piatok 7: 00 – 15: 30