Logo UVN

Kontakty

MUDr. Ján Kubala

primár ústavu

+421 44 438 2563

RNDr. Ivana Turzová

vedúca laboratória klinickej imunológie a alergológie

+421 44 438 2456

Ing. Jana Polakovičová

vedúca laboratória klinickej biochémie

+421 44 438 2731

Mgr. Iveta Čučvarová

vedúca laborantka

+421 44 438 2576

Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie

laboratórium klinickej imunológie a alergológie

+421 44 438 2781

Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie

laboratórium klinickej biochémie

+421 44 438 2576

Daniela Chamajová

administratívna pracovníčka

+421 44 438 2733

Adriana Gerecová

administratívna pracovníčka

+421 44 438 2733

Základné informácie

Ústav klinickej biochémie imunológie a alergológie zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre pacientov spádu ÚVN, pre príslušníkov OS SR ako i pre pacientov z iných regiónov Slovenska. Ústav tvoria dve samostatné laboratóriá:

 • Laboratórium klinickej biochémie
 • Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Laboratórna diagnostika sa realizuje na moderných analyzátoroch renomovaných firiem. Laboratóriá používajú certifikované diagnostiká a sú zapojené do nezávislého medzinárodného systému externej kontroly kvality.

 

Laboratórium klinickej biochémie

Laboratórium zabezpečuje nepretržitú prevádzkou, ktorá umožňuje vyšetriť väčšinu parametrov v deň odobratia biologického materiálu.

 • Parametre rutinnej analýzy – sérum, plazma, moč, likvor, punktát, stolica
 • Proteíny v krvnom sére
 • ELFO sérových bielkovín , ELFO moča
 • Imunofixácia – sérum, moč
 • Lieky a drogy
 • Tumorové markery
 • Hormóny štítnej žľazy a prištítnych teliesok
 • Protilátky proti štítnej žľaze
 • Vitamíny
 • Kardiomarkery
 • Markery zápalu a sepsy
 • Glykovaný hemoglobín HbA1c
 • Drogy v moči

 

Laboratórium využíva na analýzu tieto prístroje:

 • Biochemické analyzátory na rutinnú analýzu
 • Imunoanalyzátory
 • Glukózový analyzátor,
 • Močový analyzátor
 • Analyzátor na vyšetrenie parametrov ABR
 • Osmometer
 • Turbidimeter
 • HPLC analyzátor
 • ELFO analyzátor

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Laboratórium vykonáva vyšetrenia bunkovej i humorálnej imunity:

Bunková imunita

 • Vyšetrenie lymfocytárnych subpopulácií prietokovou cytometriou
 • Stanovenie fagocytárnej  aktivity a oxidatívneho  vzplanutia prietokovou cytometriou
 • Stanovenie HLA B27 prietokovou cytometriou

Humorálna imunita:

 • Imunoglobulín E
 • Špecifické IgE (potravinové, inhalačné)- Euroline stripy s 20-26 alergénmi,
 • Špecifické IgE (potravinové, inhalačné, liekové, profesné alergény, hmyzie jedy)-samostatné alergény
 • Funkčná aktivita komplementu aktivovaného klasickou cestou (CH50)
 • Antinukleárne protilátky (NIF)
 • Anti-ds DNA protilátky (NIF)
 • Protilátky proti cytoplazme neutrofilov cANCA, pANCA (NIF)
 • Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (NIF)
 • Protilátky proti hladkému svalu ASMA (NIF)
 • Protilátky proti parietálnym bunkám a intrinsic faktoru (NIF)
 • Profily (Euroline):

           ANA profil,  Sklerodermia profil, Myozitída profil

           MPO, PR3, GBM

           Liver profil

           Antineuronálne protilátky 

           Protilátky proti gangliozidom

 • Reumatoidná artritída: Anticitrulínové protilátky, Mutovaný citrulínový vimentín (ELISA)
 • Vaskulitídy: Myeloperoxidáza, Proteináza 3 (ELISA)
 • Antifosfolipidový syndróm: Anti-kardiolipínové protilátky

                                                           Protilátky proti β2-glykoproteínu I (ELISA)

 • Diagnostika celiakie: Deamidovaný gliadín, Tkanivová transglutamináza (ELISA), Endomyziálne protilátky (NIF)
 • Protilátky proti kravskému mlieku IgM, IgA, IgG (ELISA)
 • Kryoglobulíny

 

Laboratórium využíva na analýzu tieto prístroje:

 • Prietokový cytometer,
 • Imunoanalyzátor
 • Fluorescenčný mikroskop