Logo UVN

Kontakty

doc. MUDr. Jozef Kobela, PhD.

prednosta kliniky

+421 44 438 2647

Mgr. Katarína Ondrejková

vedúca fyzioterapeutka

+421 44 438 2535

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

+421 44 438 2539

Základné informácie

Našou snahou je:
Dôsledná funkčná diagnostika


Cieľom a základným princípom v edukácii je komplexne riešiť akútne a chronické dysfunkcie, multiorgánové primárne a sekundárne následky, patologické reflexné prepojenia zo zreťazením porúch za využitia celostného prístupu s aktívnym dopadom na regulačné dysfunkcie, patologické riadiace spúšťacie mechanizmy, ako aj v aplikácii prostriedkov fyzikálnej terapie. Využívame reedukačné postupy a zásahy, ktoré vždy musia ku niečomu smerovať a niečo podstatné priniesť pre ďalší liečebný postup. Za rok 2009 bolo u nás vyšetrených a liečených 22 204 pacientov. Z toho ambulantne 18 026, pri lôžku 4 178.

Komplexnosť:
 • Cielene charakterizovať primárne poškodenie štandardným a nadštandardným postupom – úloha v posúdení, vyšetrení, aktívnej realizácii funkčných testov (vstupných, priebežných, výstupných).
 • Komprehezívne eklektické riešenie a zásahy:
  – blokády segmentové, zvodné, úžinové, nervových spletí a ganglií, artérií (para – vasálne)
  – primárne chirurgické, ortopedické výkony
  – mobilizujúce postupy a metódy s manuálnou nadstavbou, reflexné edukačné postupy
 • Cielené posúdenie špecializovaných nálezov – rtg, CT, MRI,EEG,EMG
 • Okamžité uskutočnenie zobrazovacích metód – sono, KAN, VSF…
Všetko robíme s cieľom čo najskôr v akútnej fáze stanoviť centrum iritácie, dekompenzáciu a patologickú diagnostiku, čo nie je až tak ľahké, a následne cielene riešiť daný stav.

Podstatou našej práce je ihneď poskytnúť pacientovi v akútnom štádiu to, čo je nutné, aj s jeho aktívnym dynamickým podielom (ortotika, využitie kompenzácie, polohovanie, kliesnenie a ladenie posturálych patologických zreťazení, nácvik dynamických prvkov…).

Každá operačná intervencia, (neurochirurgická, chirurgická, ortopedická, kardiochirurgická, očná ….), každý neurologický centrálny alebo periférny incident, každý interný hypomobilný stav a dysfunkcia typu koronárnych syndrómov vždy redukuje v určitom smere funkciu na centrálnej, periférnej úrovni riadenia. Mnohokrát pri chronickej dekompenzácii končí pacient s psychologickým, psychiatrickým a sociálnym zápisom, v mnohých prípadoch celkom zbytočne. Tak isto aj pri akútnych traumatických stavoch sa môžeme stretnúť s psychosociálnym, pracovným, výchovným a estetickým hendikepom. Riešením takýchto stavov sa zaoberá pracovná a psychosociálna rehabilitácia.

Snahou v edukačných a liečebných postupoch je „ušiť“ na mieru pre jednotlivca to, čo bude pre jeho ďalšiu funkčnú kapacitu prospešné (použitie menej pasívnych prostriedkov – vždy len v akútnej fáze a podstatne navodenie aktívneho prekliesnenia v prístupe a realizácii základných, špecializovaných a nadstavbových postupov). Úspech – neúspech, zosúladenie liečby a fyzioterapeutických postupov je v 90 % výsledkom aktívneho využitia potenciálu celého kolektívu kliniky.

Pri súčasnej odbornej vyspelosti fyzioterapeutov s eklektickým postojom a vzájomnou komunikáciou je možné aspoň čiastočne zmierniť ťažkosti pacientov.

Poskytované výkony

 • Kompletné vyšetrenie funkcie svalového systému s testovaním kapacity podľa jednotlivých techník,
 • segmentové mobilizačné a manipulačné techniky na chrbtici i periférnych kĺboch, vrátane mobilizácie a manipulácie v oblasti hlavových kĺbov,
 • reflexnú terapiu, infiltrácie trig. Bodov, AKP, moxa, zvodové blokády periférnych nervov,
 • punkcie kĺbov kompletné, punkcie hematómov, primárne chirurgické ošetrenia,
 • ortopedické funkčné vyšetrenie k stanoveniu funkčnej kapacity svalových systémov,
 • liečbu skoliotikov kompletne s posudzovaním RTG s. (uhly, prechod.stavce),
 • liečbu vitálnej kapacity pľúc,
 • orientačné posudzovanie kliniky interného, neurologického profilu,
 • vyhodnocovanie RTG s., cielených snímok, čiastočne CT scanov,
 • laseroterapiu,
 • lasero-punktúru,
 • ostatné metodiky so zameraním na stanovenie funkčnej diagnostiky,
 • predpis ortopedických pomôcok.

Robotizovaný laser M8 s unikátnym MLS pulzom

Robotizovaný laser M8 s unikátnym MLS pulzom bude už onedlho k dispozícii aj pre pacientov našej Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v ÚVN SNP Ružomberok – FN.

Výsledky medicínskych štúdií aj praktické skúsenosti potvrdzujú, že pre pacientov, ktorí prekonali pľúcnu formu COVID-19, je vhodným riešením práve terapia pomocou MLS laseru – predovšetkým pri dychových ťažkostiach, kašli a bolesti v hrudnej časti chrbtice.

Vysokovýkonný laser lieči rýchlo a účinne. V jednom kroku odstraňuje bolesť, zápal, opuch,   stimuluje obnovu  –  hojenie poškodených tkanív, podporuje a zvyšuje cirkuláciu krvi a uvoľňuje svaly. 

Okrem tzv.  postcovidového syndrómu je terapia  týmto prístrojom  určená na liečbu rôznych druhov poúrazových poškodení tkanív a zápalov šliach, bolestí  kĺbov a chrbtice, poškodení kĺbnych chrupaviek, opuchov, hematómov, využíva sa pri pooperačných stavoch, zlomeninách a v rôznych iných indikáciách

Laserová terapia MLS® (Multiwave Locked System) využíva kombináciu nízkej a vysokej energie laserového lúča prostredníctvom kvalitatívne nového impulzu, založeného na kombinácii a synchronizácii dvoch emisií laserového lúča, jedného s vysokým a druhého s nízkym výkonom.
 

Priaznivé účinky laserovej terapie potvrdené klinickými štúdiami:
 

 • urýchlenie regenerácie tkanív v dôsledku biochemických reakcií na bunkovej membráne, ako aj v bunkách (v mitochondriách a lyzozómoch)
 • analgetický efekt, odstránenie bolesti sekréciou beta-endorfínov
 • stimulácia metabolizmu
 • protizápalový účinok v dôsledku zníženia sekrécie zápalových cytokínov
 • účinok proti opuchu

Pacienti sa môžu na liečbu objednať telefonicky – pondelok až piatok  – na čísle 044/ 438 2558.

Na vyšetrenie je potrebné odporúčanie od špecialistu.

 

V Ružomberku dňa  6.7.2021 aktualizované 27.7.2021

Procedúry aplikované na klinike

 • hydroterapia
 • elektroterapia
 • termoterapia
 • fototerapia
 • mechanoterapia- pohybová terapia s komplexom edukačných a reflexných postupov

Rehabilitačné pracovníčky uskutočňujú

 • fyzikálnu liečbu
 • vodoliečebné procedúry
  • perličkový kúpeľ
  • škótske streky
  • podvodná masáž
  • vírivý kúpeľ na HK a DK
  • šľapacie kúpele striedavé
 • parafínové zábaly, solux
 • kryoterapia
 • masážne techniky
 • mobilizačné techniky
 • trakčné techniky
 • PIR – postizometrická relaxácia
 • elektroliečebné procedúry
  • galvanizácia
  • iontoforéza
  • diadynamické prúdy
  • interferenčné prúdy
  • stimulácie periférnych nervov
  • ultrazvuk
  • lasser
  • krátkovlná a mikrovlnná diatermia
 • pohybová liečba
  • dýchacia gymnastika
  • liečebná telesná výchova
  • kondičné cvičenie
  • individuálna pohybová liečba
 • z vyšetrovacích techník
  • svalový test
  • goniometrické vyšetrenie
  • kineziologický rozbor
 • IT – krivka

Povinnosti pacientov

Pri vstupnom vyšetrení pacienta je potrebné, aby :
 • mal pacient kartičku poistenca,
 • odporúčanie od lekára,
 • potrebnú zdravotnú dokumentáciu na základe ktorej bol odoslaný na našu kliniku.
 • V prípade, že pacient podstúpil vyšetrenia, ako napríklad MRI, CT atď. odporúčame priniesť so sebou či už výsledok v papierovej, alebo v počítačovej forme (CD-ROM, disketa), ako i postup doterajšej liečby, pre rýchlejšie stanovenie diagnózy.
 • V prípade, že pacient zmení zdravotnú poisťovňu, je povinný ju okamžite hlásiť v kancelárii našej kliniky.
 • U zahraničných pacientov je možná liečba, alebo vyšetrenie, len v prípade akútneho stavu. V prípade, že sa nejedná o akútny stav, nemôže byť pacient u nás liečený, ani mu nemôžu byť predpísané kompenzačné pomôcky, tie môžu byť maximálne doporučené.
 • Pacient, ktorý je našej národnosti, ale cestuje za prácou do zahraničia, je povinný sa preukázať kartičkou poistenca EÚ (doniesť so sebou prefotenú kópiu). V prípade, že takýto pacient začne byť u nás liečený a liečbu nedokončí, pre opätovné odcestovanie do zahraničia, je naša liečba neefektívna bez patričných funkčných záverov. Preto odporúčame takýmto pacientom, ak je to možné, aby liečbu dokončili v prospech ich zdravia.