Logo UVN

Kontakty

MUDr. Jaromír Tupý, PhD. MBA.

prednosta kliniky

+421 44 438 2411

MUDr. Marika Lorenčíková

primárka kliniky

+421 44 438 2400

Mgr. Filická Jana, PhD., MPH.

vedúca sestra

+421 44 438 2406

Mgr. Miriam Tupá

vedúca laborantka

+421 44 438 2406

Beáta Solčianska

kancelária

(objednávanie pre darcov krvi)

+421 44 438 2401

Základné informácie

Oddelenie hematológie a transfuziológie poskytuje komplexný sortiment hematologických vyšetrení, transfuziologická časť organizuje darcovstvo a vyrába, skladuje a distrubuje krv a krvné deriváty.

Oddelenie hematológie a transfuziológie má časť:
 • klinická hematológia,
 • oddelenie transfuziologické.
V klinickej hematológii vykonáva 43 druhov hematologických parametrov.

V transfúznom oddelení (transfuziologickom) sa organizuje darcovstvo a realizujú odbery krvi i výroba transfúznych prípravkov.

Klinická hematológia

 • zabezpečuje štandardné hematologické vyšetrenia krvným automatickým analyzátorom a koagulometrom,
 • na morfologickom úseku sa vykonáva cytologické vyšetrenie punktátov (myelogramy, adenogramy, punktáty tumorov) i cytochemické vyšetrenia,
 • na hemokoagulačnom úseku sa vyšetruje celé spektrum hemokoagulačných vyšetrení, vykonáva sa kontrola antikoagulačnej a fibrinolytickej liečby,
 • na úseku imunohematologickom sa vykonáva imunohematologické vyšetrenie, titre protilátok, predtransfúzne vyšetrenie, vyšetrenie potransfúznych príhod, diagnostiku imunohematologických ochorení.

Transfuziologické oddelenie má úsek

 • darcov krvi,
 • odberu a konzervácia krvi,
 • kryokonzervácie,
 • úsek na výrobu komponentov krvi,
 • pre produkty získavané plazmaferézou a separátormi krvi,
 • evidencie, registrácie a informatiky,
 • úsek biologickej a bakteriologickej kontroly.
Prevádzka je zabezpečená podľa spracovaných štandardných postupov, platných predpisov a potrebnej administratívy za využívania počítačov a laboratórneho informačného systému.

Odberové dni

Utorok 7:00 – 10:00
Štvrtok 7:00 – 10:00

Ostatné dni sú len pre autotransfúzie a odbery na separátoroch.
Darovať krv môže každá zdravá osoba nad 50 kg, vo veku od 18 – 65 rokov.

Krv hrá v medicíne nezastupiteľnú a stále dôležitejšiu úlohu.

Je potrebná napr. pri:

 • ťažkých úrazoch,
 • operáciách (hlavne cievnych, ortopedických, …),
 • celoživotne sú na ňu odkázaní napr. ľudia liečení umelou obličkou,
 • ľudia so zhubnými ochoreniami krvi.

Lieky vyrábané z krvi sú potrebné pre :

 • chorých s poruchami zrážanlivosti (napr. hemofilici),
 • pacientov s poruchami obranyschopnosti,
 • pri liečbe popálenín a v ďalších situáciách.

Priemerne dostane každý občan za svoj život 4× krvnú transfúziu a 12× preparát vyrobený z krvi!

Ako sa pripraviť na odber

 • Večer a ráno pred odberom sa dostatočne hydratovať, minimálne 500 ml najlepšie čistej vody ráno a večer.
 • Deň pred odberom, ani v deň odberu sa neodporúča záťažové cvičenie, napr. fitness, ktoré môže ovplyvniť niektoré hodnoty. Rovnako, ale môže pôsobiť aj hladovanie !!! Preto je nutné sa ráno pred odberom naraňajkovať (ľahké raňajky – napr. pečivo s džemom, šunkou, bez masla, bez syru).

Autotransfúzie

Autotransfúzia je odber krvi pre vlastnú potrebu pred plánovanou operáciou.

 • Odobraná krv môže byť skladovaná maximálne 35 dní, preto ju nemožno odobrať do zásoby napr. pre prípad úrazu.
 • Pri jej podaní je menšie riziko nežiaducich reakcií, hlavne prenosu infekčných chorôb.
 • Množstvo odobranej krvi je 450 ml.
 • Vek darcu nie je viac menej obmedzený.
 • Väčšinou uskutočňujeme 1 – 3 odbery plnej krvi (podľa zdravotného stavu darcu).
 • Podľa počtu požadovaných konzerv začíname 3 – 4 týždne pred plánovaným operačným zákrokom.

Ďalšie možnosti odberov

Na našom pracovisku uskutočňujeme okrem odberov plnej krvi taktiež špeciálne odbery jednotlivých krvných súčastí – aferézy. Aferézami je možné odobrať krvné doštičky – trombocytoaferéza a červené krvinky – erytrocytoaferéza.


Pre darovanie na separátoroch platia rovnaké podmienky ako pri odbere plnej krvi, existujú však


Isté odlišnosti

 • K odberom na separátoroch pristupujeme u darcov, ktorí sa pre tento typ odberu rozhodnú a majú za sebou už najmenej 1 odber plnej krvi s negatívnymi výsledkami laboratórnych vyšetrení.
 • Vekové rozmedzie pre zahájenie týchto odberov je 18 až 45 rokov, darovať možno do 60 rokov.
 • Dobrý žilný prístup.Trombocytoaferéza – krvné doštičky môžu byť skladované maximálne 5 dní, nie je teda možné odobrať ich „do zásoby“. Darcov pre tieto odbery pozývame v prípade akútnej potreby výhradne telefonicky. Jeden odber trvá zhruba 3/4 hodiny a može sa uskutočniť 1x za dva týždne, najviac 48 krát za rok.


Erytrocytoaferéza – odoberáme obvykle 2 jednotky červených krviniek pri jednom odbere, maximálne 2× ročne, s prestávkou 6 mesiacov.


Odber je možný za…


48 hodín po:

 • kliešťovej encefalitíde,
 • karcinómu krčka maternice,
 • cholere po očkovaní proti tetanu,
 • chrípke,
 • žltačke A,
 • meningokokovi,
 • pneumokokovi.

3 dni po:

 • ukončení hyposenzibilizácie,
 • vymiznutí prejavov alergie (senná nádcha).

7 dní po:

 • zhojení ambulantne uskutočneného chirurgického zákroku (šitie drobnej rany,odstránenie stehov atď.),
 • vytrhnutí zubu bez infekčnej komplikácie (bez antibiotickej terapie),
 • uzdravení z nachladnutia, nádchy.

14 dní po:

 • uzdravení z kašľa, chrípky, hnačkového ochorenia,
 • výseve herpesu, keď je zahojený.

1 mesiac po:

 • dobratí antibiotík – prisatí kliešťom,
 • očkovaní proti tuberkulóze, morbilám, obrne, príušniciam, žltej zimnici, žltačke typu B,
 • kontakte s infekčnou chorobou, ak nie je známy pôvodca infekcie,
 • návrate zo zemí mimo Európu (neplatí pre malarické oblasti – viď nižšie).

6 mesiacov po:

 • hospitalizácii v nemoc. zariadení s chirurg. zákrokom, po katetrizácii, po invazívnych vyšetrovacích alebo invazívnych metódach, artroskopii- prijatí transfúzie,
 • konzervatívnom preliečení vredovej choroby- skončení antikoagulačnej liečby pri žilných trombózach (títo darcovia nie sú vhodní na separátory),
 • fibroskopickom (endoskopickom ) vyšetrení alebo zákroku (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia atď.),
 • akupunktúre, tetovaní, piercingu, prepichovaní uší,
 • návrate z tropických alebo malarických oblastí, (aj Turecko, Egypt,…),
 • úzkom jednorázovom kontakte so žltačkou typu B, C,
 • poranení, postriekaní sliznice či poranenej kože potenciálne infekčným biologickým materiálom (napr. krvou),
 • po uzdravení z boreliózy, vyžadujeme potvrdenie o vyliečení.

1 rok po:

 • uzdravení zo septického stavu,
 • úplnom uzdravení z nakazenia kvapavkou,
 • úplnom uzdravení z infekčnej mononukleózy, kliešťovej encefalitídy.

Napriek tomu, že je darovanie krvi pre zdravého človeka bezpečné, môže občas dôjsť ku kolapsovým stavom (omdletiu). Je preto vhodné sa v deň odberu vyhnúť činnostiam, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu života (extrémne športy, riadenie vozidiel MHD apod.). V prípade pilotovania lietadla je doporučená týždenná pauza.


Pre fajčiarov! – 24 hodín pred odberom nefajčiť!


Pre ženy


Ženy môžu darovať krv až:

 • 1 mesiac po skončení laktácie,
 • 6 mesiacov po interrupcii, mimomaternicovom tehotenstve, pôrode, spontánnom potrate.

Nedarovať v dobe menštruácie!

Fotogaléria