Logo UVN

Kontakty

MUDr. Marián Chrenšť

prednosta kliniky


+421 44 438 2870

MUDr. Jana Jurášová

primárka kliniky
+421 44 438 2870

Mgr., Bc. Marián Gašaj

vedúci RDG technik

+421 44 438 2542

Klinika rádiológie

Mamografia+421 44 438 2729

Klinika rádiológie

angiografia

+421 44 438 2835

Klinika rádiológie

CT2 - prístavba chirurgického pavilónu

+421 44 438 2112

Mamologická ambulancia

(prsníky)

+421 44 438 2819

utorok 07:00 -15:00 hod.

Klinika rádiológie

RTG - prístavba chirurgického pavilónu

+421 44 438 2113

MAGNETICKÁ REZONANCIA !!!!

súkromné pracovisko

0905 151 121

Klasická rádiodiagnostika – RTG

Našom pracovisku vykonávame všetky potrebné snímky potrebné pre klinické odbory. Všetky RTG prístroje sú plne digitalizované. Archivácia prebieha systémom PACS. Na centrálnom RTG sa vykonáva aj panoramatické snímky zubov.

Na RTG vyšetrenie sa neobjednáva vykonáva sa počkanie počas pracovnej doby od 7:00 do 13:40. Akútne stavy sú riešené počas pohotovostnej služby od 13:40 do 7:00 počas pracovných dní a 24h denne cez víkendy a sviatky.

 

Prístrojové vybavenie:

Centrálny RTG + RTG na urgentom príjme + zubný RTG:

Siemens Axiom Aristos FX Plus, Siemens Ysio, Kodak Carestream CS9300

Interné odd.:

Siemens Axiom Multix MT

ÚVN2 (Ul. Považská):

Siemens Axiom Multix MP

Základné informácie

Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiologie vykonáva široké spektrum diagnostických a intervenčných výkonov s využitím metód diagnostického zobrazovania. Rozsah činnosti oddelenia vychádza z potrieb samotnej nemocnice, ale aj širokého spádu podľa dostupnosti výkonov, samozrejme bez obmedzenia pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiologie je vybavená modernou diagnostickou technikou s digitalizovanými výstupmi pre archivovanie obrazových dát, čo umožňuje do značnej miery znižovať zdravotné riziká ožiarenia a v neposlednom rade skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát (systém PACS).

ZAMESTNANCI

Prednosta: MUDr. Marián Chrenšť
Primár: MUDr. Jana Jurášová
Vrchný laborant: Mgr. Bc. Marián Gašaj
Lekári:MUDr. Milan Kudera  Laboranti:Bc. Tomáš Čatloch
 MUDr. Libor Danihel PhD.       Bc. Mária Chrenšťová
MUDr. Robért Schwarz 
MUDr. Róbert KenderaBc. Michal Kubačka
MUDr. Jana OndrouškováBc. Juraj Šutý
 MUDr. Anna Kozmanová  / MD   Bc. Martina Lučanská
 MUDr. Michal Slašťan, MPH.Bc. Martina Kiralycsiková
MUDr. Tomáš ŽákBc. Matej Stromko
MUDr. Ivan Trizma Bc. Matej Ondrejka

MUDr. Jana Dronzeková

MUDr. Katarína Pavlínová

MUDr. Mária Sláviková

Bc. Dávid Kajúch
Odb. referenti:Monika Banášová 
  Bc. Branislav Ivan
 Bc. Antónia Kubinová
Zdr. sestry:Mgr. Viera Mlynáriková Bc. Miroslav Rakús
 Bc. Katarína SlimákováBc. Jakub Molčan

Mgr. Miroslava Hnátová

Mgr. Lenka Priesolová

 Eva Kollárová
 Dagmar Jablonská

V pracovné dni v čase : od 6 :30 do 13:45 hod.

Urgentné stavy sú riešené nepretržitou prevádzkou, cestou službukonajúceho personálu. Pohotovostná služba je zabezpečená lekárom a dvomi rádiologickými asistentmi, v priestoroch centrálneho RTG – v chirurgickom pavilóne.

Ultrazvuková diagnostika (USG)

Ultrazvuková diagnostika (USG)

 

Vyšetrenie tráviaceho traktu, brucha (pečeň, žlčník, pankreas a pod.)

 • Pacient nesmie večer pred vyšetrením požívať stravu, ktorá spôsobuje zaplynenie tráviaceho traktu (strukoviny, hlúboviny, kapusta, alkoholické nápoje a minerálna voda).
 • Raňajky žiadne, vhodné je vypiť pohár odstátej vlažnej vody.
 • V žiadnom prípade nepožívať čaj, kávu, ovocné zahustené džúsy.
 • Diabetici, ktorí si aplikujú inzulínové preparáty budú vyšetrení prednostne!

Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy (urologické, gynekologické a prípadne onkologické indikácie)

 • Nevyžaduje sa žiadna špeciálna diéta, alebo režim.
 • Dôležitý je plný močový mechúr – to znamená, že pacient pred vyšetrením minimálne 2 až 3 hodiny nemočí, pred vyšetrením pije minimálne 1 – 2 hodiny dostatočné množstvo tekutín – to znamená podľa veku a zdravotného stavu pacienta minimálne 200 až 500 ml.
 • U ťažkých stavov je vhodné podanie infúzneho roztoku.
 • Pacienti so zavedenou cievkou v močovom mechúre musia mať zablokovaný odtok moča minimálne 2 až 3 hodiny pred vyšetrením podľa stavu pacienta.

Vyšetrenie krku (cievy, štítna žľaza, lymfatický systém, mäkké tkanivá)

 • Bez diétnej prípravy a pitného režimu.
 • Vhodné odstrániť šperky a ozdoby krku, prípadne obväzový materiál.

Vyšetrenie ciev dopplerovským módom

 • Bez diétnej prípravy a pitného režimu.
 • Podľa možnosti odoslať pacienta na vyšetrenie bez bandáže a obväzového materiálu.

Vyšetrenie prsníkov

 • Bez diétnej prípravy a pitného režimu.

Vyšetrenie svalového a šľachového aparátu

 • Bez diétnej prípravy a pitného režimu.
 • Podľa možnosti odoslať pacienta na vyšetrenie bez bandáže a obväzového materiálu.

 

Prístrojové vybavenie:

 • ACUSON ANTARES PREMIUM (Siemens medical systems) od roku 2008
 • HITACHI EUB 5500 od roku 2007
 • ESAOTE – MyLab 25 Gold
 • HITACHI ALOKA ARIETTA 70

Pomocou ultrazvukovej diagnostiky vykonávame:

 • Vyšetrenia dutiny brušnej a retroperitonea
 • Vyšetrenia v oblasti hlavy a krku – lymfatické uzliny, cievy, slinné žľazy, atď.
 • Vyšetrenia mäkkých tkanív svalového, resp. pohybového aparátu
 • Vyšetrenia periférnych ciev – hlboký venózny systém, arteriálny systém
 • Intervenčné výkony

 

Počítačová tomografia – CT

Prístrojové vybavenie

 

 • SOMATOM DEFINITION (Siemens) od roku 2010
 • 4D CT Alphenix (Canon v rámci intervenčnej sály) od roku 2021

 

SOMATOM DEFINITION (Siemens) od roku 2010 svojimi technickými parametrami spĺňa štandardné požiadavky na diagnostiku:

 • neurologických ochorení v oblasti hlavy a chrbtice,
 • vyšetrenie pohybového ústrojenstva pre potreby ortopédie,
 • vyšetrenie hlavy a krku pre potreby ORL,
 • vyšetrenie hrudníka a pľúc, vyšetrenie veľkých ciev vnútrohrudia,
 • vyšetrenie brucha s posúdením jednotlivých orgánov a ciev,
 • vyšetrenie panvy,
 • vyšetrenie traumatických a polytraumatických pacientov,
 • vyšetrenie ciev krku a končatín,
 • cielené biopsie s odberom materiálu na histologické resp. cytologické vyšetrenie,
 • drenáž cýst, zápalových ložiskových zmien, kolekcií a podobne.

 

4D CT Alphenix (Canon) je súčasťou hybridného prístroja na intervenčnom sále, je využiteľný pre rýchle diagnostické a kontrolné vyšetrenia v rámci intervenčného výkonu.

 

Software nám umožňuje bohatú postprocessingovú úpravu resp. spracovanie obrazovej dokumentácie s možnosťou 3D rekonštrukcie resp. virtuálnej rekonštrukcie na pracovnej stanici. Obrazová dokumentácia je spracovaná v DICOM formáte a odoslaná na server, kde je dostupná v rámci systému spracovania cez PACS všetkým lekárom v rámci nemocnice.

Ročne vyšetríme do 12 000 pacientov.

 

Vyšetrenia prsníkov (Mammografia)

Vyšetrenia prsníkov  (Mammografia)

Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie v ÚVN je pracoviskom, ktoré je preverené MZ a zaradené medzi 16 najkvalitnejších pracovísk na Slovensku, ktoré môžu vykonávať nielen preventívne, ale i skríningové vyšetrenia.

Vyšetrenie prsníkov záleží hlavne od veku a diagnózy ženy, vo všeobecnosti však platí :

Ženy do 40.  rokov  – USG vyšetrenie :

Objednávanie :

Po – Pi  7-14.30 hod

Ul. Považská  +421 44 438 2254

Ul. gen. Vesela  + 421 44438 2729

Ženy nad 40. rokov – MMG vyšetrenie :

Ul. Gen. Vesela  +421 444382729

Mamografické vyšetrenie sa prevádza na špičkovom prístroji  Hologic 3D Dimensions (2019), s vysokou rozlišovacou schopnosťou a minimalizáciou radiačnej záťaže. O výsledku vyšetrenia sa pacientka dozvie takmer okamžite po vyšetrení, prípadne sa na rovnakom pracovisku, podľa indikácie rádiológa doplnia ďalšie potrebné vyšetrenia. (tomosyntéza, USG vyšetrenie).

Ďalej rádiologická klinika disponuje i diagnostickými  možnosťami pri podozrivom náleze – zavedenie Frankeho vodiča predoperačne, duktografickým vyšetrením, a v neposlednom rade vákuovou mamotómiou (ATEC SAPPHIRE   2020) na ambulantné odobratie vzorky,  prípadne celého podozrivého ložiska.

 

Mamologická ambulancia (prsníky)

utorok 07:00 -15:00 hod

044/438 2819

Intervenčná rádiológia

 

Pracovisko intervenčnej rádiológie  Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku – FN vykonáva nasledovné výkony:

Vaskulárne intervencie:

 • Endovaskulárna diagnostika a liečba periferného arteriálneho ochorenia (dolné a horné končatiny, karotické riečisko, kritická končatinová ischémia, diabetická noha)
 • Endovaskulárne ošetrenie AV fistúl
 • Muskuloskeletálne intervenčné výkony
 • Intervenčná onkológia pri malígnych ochoreniach pečene (časticami, tekutými činidlami)
 • Embolizácia myómov maternice, prostaty
 • Embolizácia v povodí ACE v rámci predoperačných výkonov
 • Intraarteriálna trombolýza pri akútnych uzáveroch

 

Nevaskulárne intervencie:

 • Mikrovlnná ablácia malígnych procesov
 • Perkutánne výkony na žlčových cestách (drenáže, stenting)
 • Perkutánna gastrektómia
 • Biopsie/drebáže pod kontrolou zobrazovacích metód
 • Pasáž pažerákom

 

Potrebné dokumenty pri odosielaní pacienta:

 • Žiadanka na vyšetrenie
 • Informovaný súhlas
 • Ošetrovateľská dokumentácia – check list
 • Zdravotná dokumentácia
 • Analgosedácia, premedikácia – záznam o podaní v dokumentácii!!!
 • Zabezpečenie prepravy pacienta po výkone (RZP)

 

Telefonický kontakt:

 • Intervenčná rádiológia 044/4382835
 • RDG klinika recepcia 044/4382729
 • MUDR. Žák Tomáš, vedúci lekár – 0902729870

Fotogaléria