Logo UVN

Kontakty

MUDr. Ján Magál

primár oddelenia

+421 44 438 2874

MUDr. Králíková Ivona

zástupca primára

+421 44 438 2718

Mgr. Michaela Faráriková

vedúca sestra

+421 44 438 2513

Bc. Dana Malenková

manažérka dennej zmeny

+421 44 438 2513

Lívia Hermanová, Eva Vlniešková

kancelária - referent
(neobjednáva sa)

+421 44 438 2714/2719/fax.+421 44 438 2719

Oddelenie psychiatrie

oddelenie – ošetrovňa

+421 44 438 2511

Oddelenie psychiatrie

ambulancia – lekár

+421 44 438 2706

Oddelenie psychiatrie

ambulancia – sestry

+421 44 438 2713

Oddelenie psychiatrie

telefón pacienti

+421 44 438 2521

Ošetrovňa A trakt

.

+421 44 438 2511

Ošetrovňa B trakt

.

+421 44 438 2510

Základné informácie

Psychiatrické oddelenie ÚVN-FN poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú psychiatrickú starostlivosť s nadregionálnou pôsobnosťou pre dospelých pacientov zo všetkých skupín psychiatrických porúch. Ako jediné psychiatrické pracovisko sa zaoberáme aj posudkovou činnosťou u profesionálnych vojakov OSSR. Ambulantná časť oddelenia sa nachádza na prízemí budovy psychiatrie. Pracujú tu 3 najskúsenejší lekári, ktorí v priemere denne ošetria ročne viac ako 9 tisíc pacientov. Podobne zabezpečujeme prevádzku na dvoch ambulanciách klinickej psychológie. Dve sestry zabezpečujú odbery biologického materiálu, aplikujú depotné formy antipsychotík, usmerňujú pacientov a koordinujú chod na všetkých ambulanciách.


Ústavná pohotovostná služba je k dispozícii 24 hodín denne.


Návštevné hodiny každý deň od 14,00 hod. do 17,00 hod. Hospitalizovaných pacientov na oddelení môžu navštíviť príbuzní, známi vo veku od 15 rokov.

Prístrojové vybavenie

 • LAMPA na FOTOTERAPIU
 • EKG SCHILLER CARDIOVIT AT-2PLUS
 • EKG Cardiovit  AT – 102 g2
 • DEFIBRILÁTOR LIFEPAK 20
 • NARKOTIZAČNÝ PRÍSTROJ
 • Odsávačka – MEVACS M30
 • Odsávačka – MEVACS M46
 • Prístroj elektrokonvulzívny THYMATRON System IV

Lôžková časť oddelenia

Lôžková časť je situovaná na prvom poschodí budovy a má kapacitu 40 lôžok delených do dvoch traktov:

 • 4 izby sú 6 posteľovej kapacity,
 • 1 izba 5 posteľovej kapacity,
 • 5 izieb 2 posteľovej kapacity,
 • 1 izba 1-lôžková nadštandardná.

V trakte A sú hospitalizovaní pacienti v akútnom štádiu duševnej poruchy s vysokým rizikom autoagresívneho či heteroagresívneho konania.

V trakte B sú stabilizovaní pacienti v doliečovacej fáze hospitalizácie a pacienti s klinicky menej závažnými poruchami.

Na lôžkovej časti pracujú:

 • 4 lekári,
 • 1 klinický psychológ,
 • 9 lôžkových sestier,
 • 1 vedúca sestra,
 • 1 manažérka dennej smeny,
 • 2 sestry školené v poskytovaní psychoterapie,
 • 1 sestra s dlhoročnou praxou v edukačno-motivačnej činnosti u látkových aj nelátkových závislostí.

Liečebné metódy

 • Biologické, najmodernejšie psychofarmaká všetkých skupín s priebežnou modernizáciou repertoáru.
 • Fototerapia
 • Elektrokonvulzívna terapia
 • Rôzne formy psychoterapie – individuálna, skupinová, ergoterapia, arteterapia, s využitím napr. hrnčiarskeho kruhu. K dispozícii je vypaľovacia pec (na výrobky z hliny).
 • Pacienti majú k dispozícii telocvičňu, stolnotenisový stôl s príslušenstvom.
 • Oddelenie disponuje knižnicou s rozsiahlymi možnosťami zapožičania beletrie, odbornej a inej edukačnej literatúry.
 • Priestory oddelenia pravidelne využívajú členovia socioterapeutického A-klubu (RAK – Ružomberský abstinenčný klub, ktorý je riadnym členom Asociácie doliečovacích klubov SR), 1x týždenne Občianske združenie „LUX IN ANIMA“.

Denný psychiatrický stacionár

Denný psychiatrický stacionár je špecializovaná ambulantná starostlivosť zameraná na liečbu a doliečovanie rôznych typov duševných porúch, kde spoločne s farmakoterapiou prebieha psychoterapeutická liečba.

 

Program Denného psychiatrického stacionára:

 

 Komunita– zahájenie a ukončenie celého dňa, organizačné záležitosti

Skupinová psychoterapia– v liečbe využíva vzťahy a interakciu skupiny

Arteterapia, muzikoterapia– sebavyjadrenie prostredníctvom hudby, tvorenia, modelovania  maľovania

Relaxácia- autogénny tréning– zamerané na uvoľnenie tela a súčasne odstránenie duševného napätia

Edukačný program– – vysvetlenie mechanizmov vzniku a priebehu   duševných porúch

Terénna terapia– nácvik sociálnych spôsobilostí a zručností

Pohybové cvičenia– liečebná telesná výchova, cvičenie s fit loptami, posilňovňa

 

Rozdelenie pacientov do  skupín:

 

Pondelok: pacienti po prekonaní psychotickej duševnej poruchy

Utorok: pacienti s neurotickými a afektívnymi poruchami

Streda: pacienti s organickými duševnými poruchami

Štvrtok: pacienti – zmiešaná skupina

Piatok: administratívny deň


Čo je cieľom  Denného  psychiatrického stacionára:

 

 • Redukovať príznaky a následky spôsobené psychickými poruchami
 • Predchádzať rozvoju trvalých následkov psychických porúch
 • Predchádzať recidívam psychických porúch
 • podporiť samostatnosť pacienta
 • Predchádzať invalidizácii pacienta
 • Zvýšiť kvalitu života ľudí s psychickými poruchami
 • Edukovať pacientov a ich blízke osoby
 • Porozumenie sebe samému a druhým ľuďom


Prevádzka Denného psychiatrického stacionára: pracovné dni od 08,00 hod. do 14,00 hod.  Liečbu v DPS indikuje lekár psychiater.

Liečba je hradená poisťovňou. Raňajky a obedy- nezabezpečujeme. Z domu si treba priniesť – prezuvky, domáce oblečenie, desiatu.

Denný psychiatrický stacionár je situovaný v suterénnych priestoroch budovy. Pracuje v ňom 1 lekár, 1 klinický psychológ, 2 školené sestry.

Fotogaléria