Logo UVN

Kontakty

MUDr. Ficik Jozef, MPH.

primár

+421 44 438 2730

Základné informácie

 

Ústav klinickej mikrobiológie je moderné pracovisko s rýchlou, spoľahlivou diagnostikou a kvalitnou interpretáciou výsledkov mikrobiologických vyšetrení.

 

Pracovisko zabezpečuje:

 • diagnostiku ochorení spôsobených patogénnymi baktériami, vírusmi, hubami a parazitmi na základe:
  • kultivačného dôkazu,
  • mikroskopie,
  • priameho dôkazu antigénu,
  • sérologického stanovenia antigénov a špecifických protilátok,
  • detekcie nukleových kyselín vyvolávateľov infekčných ochorení metódou PCR,
 • stanovenie citlivosti izolovaných baktérií na antibiotiká,
 • surveillance a kontrolu stavu antibiotickej rezistencie,
 • konzultačnú činnosť pre antibiotickú terapiu,
 • výučbu študentov Fakulty zdravotníctva KU.

Oddelenie je rozčlenené na:

 • úsek klinickej bakteriológie,
 • úsek klinickej mykológie a parazitológie,
 • úsek molekulárno-biologickej diagnostiky,
 • úsek imunoserologickej infekčnej diagnostiky.

Všetky prístroje, ktoré sa využívajú pri mikrobiologickej diagnostike sú certifikované, kalibrované a pravidelne servisované. Používané diagnostiká a diagnostické súpravy vlastnia certifikáty kvality. Na farmakologické monitorovanie dávkovania antibiotík na základe MIC baktérií sa používa program MidiTech. Ústav je zapojený do externej kontroly kvality: Labquality Finland a kontroly kvality laboratórneho stanovovania citlivosti na ATB. Na spracovanie všetkých dát sa využíva mikrobiologický informačný systém napojený na Nemocničný informačný systém.

 

Vysokoškolskí pracovníci Ústavu klinickej mikrobiológie sa okrem zabezpečenia požadovanej výučby študentov Fakulty zdravotníctva KU podieľajú i na výskumnej a publikačnej činnosti.

Fotogaléria