Logo UVN

Kontakty

MUDr. Adrian Kališ, PhD.

primár ústavu

+421 44 438 2280

PhDr. Helena Habiňáková

vedúca laborantka

+421 44 438 2282

Ivana Murínová

kancelária

+421 44 438 2281

Základné informácie

Ústav patologicej anatómie ÚVN je novým oddelením, vzniklo v roku 2003 (v prevádzke od 1. 6. 2003). Personálne obsadenie tvoria odborne erudovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami a vysokou úrovňou vzdelania.

Náplňou práce ústavu je diagnostická činnosť, založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek, odobratých pacientom pri lekárskych výkonoch. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi slúži hlavne na určenie diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

Diagnostická činnosť zahŕňa bioptické a cytologické vyšetrenia s využitím špeciálnych farbiacich a impregnačných metód. Okrem toho sa na oddelení vykonávajú špecializované imunohistochemické vyšetrenia, vrátane vyšetrenia stavu hormónových receptorov pri karcinómoch prsníka.

Vrámci diagnostiky štandardne vykonávame peroperačné bioptické vyšetrenia – ide o bioptické diagnostické vyšetrenie počas operačného výkonu, s výsledkom v časovom intervale 10 – 15 minút od doručenia materiálu. Peroperačné bioptické vyšetrenie pomáha najmä chirurgickým odborom na úpravu rozsahu chirurgického výkonu.
Bioptickému vyšetreniu podlieha každý materiál odobratý pri lekárskom výkone od pacienta za diagnostickým, terapeutickým alebo preventívnym účelom. Do spektra cytologických vyšetrení patrí najmä exfoliatívna a tenkoihlová cytológia.

Nekroptické vyšetrenia (patologicko-anatomické pitvy) sa na pracovicku nevykonávajú.

Kapacita vyšetrenia pacientov


Počet denných vyšetrení – 130 – 160 bioptických vzoriek.

Prístrojové vybavenie

Ide o moderné oddelenie, vybavené špičkovou prístrojovou technikou, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. Každý z prístrojov tvorí uzavretý systém, napojený na externý ventilačný systém, zabezpečujúci kvalitné ovzdušie v pracovnom prostredí a podstatne eliminujúci vplyv škodlivých chemických látok, používaných pri práci. Niektoré z prístrojov sú unikátne a boli prvými v rámci pracovísk na Slovensku a v Čechách (napr. tkanivový automat).

Prístroje pracujú na báze automatov a poloautomatov s vysokou kapacitou počtu vykonávaných vyšetrení a zabezpečením štandardných podmienok spracovania materiálu.

Vyšetrujeme všetky druhy materiálu zo všetkých odborných oddelení resp. ambulancií ÚVN a taktiež od privátnych lekárov.