Logo UVN

Kontakty

Mgr. Zuzana Tomášková

primárka oddelenia

+421 44 438 2590

Mgr. Bezáková Emília

psychológ ÚHL MO SR

+421 44 438 2659

Mgr. Monika Sirotová

klinický psychológ

+421 44 438 2667

Mgr. Zuzana Tomášková

klinický a dopravný psychológ

+421 44 438 2589

Mgr. Trojanová Zuzana

klinický psychológ

Ambulancia, vyšetrovňa

sestra

+421 44 438 2590

Základné informácie

Psychologické oddelenie poskytuje svoje služby požiadavkám jednotlivých oddelení nemocnice , ozbrojeným silám a aj širokej verejnosti.

Na činnosti sa aktuálne podieľajú 3 pracovníci – 2 psychologičky a 1 zdravotná sestra.

Náplň práce oddelenia je široká a je možné ju rozdeliť do 3 hlavných oblastí:

Psychodiagnostika – diagnostické vyšetrenia na žiadosť všeobecných lekárov a špecialistov, so zameraním na zisťovanie úrovne kognitívnych funkcií, štruktúru osobnosti a patologické zmeny osobnosti.

Psychoterapia – hlavne úzkostné a depresívne stavy, fóbie, poruchy spánku, chronická únava, syndróm vyhorenia, poruchy príjmu potravy, obezita, vzťahové problémy, chronická bolesť, oblasť somatickej medicíny – diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenia, syndróm dráždivého tračníka, onkologické ochorenia. Ako terapeutické postupy využívame hlavne kognitívne behaviorálny prístup, relaxačné techniky, HRV biofeedbeck.

Posudzovanie psychickej spôsobilosti – vodičov profesionálov, civilov,  ako aj profesionálnych vojakov, držiteľov zbraní a streliva, ako aj profesionálnych vojakov, ktorí odchádzajú do rôznych zahraničných misií pod hlavičkou OSN alebo NATO.