Logo UVN

 Pre volanie telefónneho čísla vytočte: 044/438 xxxx (namiesto xxxx použite číslo klapky)

Bufet ARMA

2679  

Odvoz zosnulých

 0915843659 

Dispečing DZS 

2490044/43220240915843660

Podateľňa

2628 Schlachtová Jana

Hlavný vchod (SBS /strážna služba )

26760911123035 

Hlavný vchod – hovorňa

2677  

Vrátnica – horný vchod  (SBS/strážna služba )

2888