Logo UVN

Kontakty

MUDr. Anna Bieliková,PhD.

prednostka kliniky

+421 44 438 2533

MUDr. Vladimír Ďurej,PhD.

primár kliniky

+421 44 438 2644

PhDr. Alena Camberová

vedúca sestra

+421 44 438 2895

Iveta Bačkorová, Tatiana Mydlová

kancelária

(neobjednávanie pacientov)

+421 44 438 2531

Ambulancia

sestra

(neobjednávanie pacientov)

+421 44 438 2896

Recepcia

objednávanie pacientov

+421 44 438 2896

Klinika oftalmológie

ústavná pohotovostná služba

+421 44 438 2897

Základné informácie

Očná klinika je od roku 2007 klinickým pracoviskom ÚVN SNP Ružomberok-FN a poskytuje komplexnú liečbu v odbore oftalmológia. V roku 2008 sa presťahovala do novovybudovaných priestorov v samostatnom pavilóne. Lekárska starostlivosť je zabezpečená 8 lekármi, ktorí pracujú na 6 ambulanciách a k dispozícii sú 2 moderne vybavené operačné sály.

Ročne je na očnej klinike hospitalizovaných okolo 2200 pacientov. Lôžková časť zahŕňa 20 postelí v 9 izbách, z ktorých má každá vlastné sociálne zariadenie (sprcha, toaleta) a každá izba má aj TV prijímač.

Najčastejšie vykonávané zákroky

Prevažnú väčšinu našich operácií tvoria operácie katarakty (sivého zákalu) s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. Taktiež vykonávame operácie glaukómu, (zelený zákal) a operácie okolia očí. Od roku 2009 sme rozšírili spektrum operácií o operácie sklovca a sietnice – tzv. vitreoretinálnu chirurgiu a taktiež sa na našom pracovisku začali vykonávať transplantácie rohovky a amniovej membrány. Od roku 2009 sa naše pracovisko zaradilo medzi aplikačné centrá tzv. antirastových faktorov (antiVEGF) pri ochoreniach žltej škvrny. Od roku 2015 robíme aj tzv. Corneal colagen cross linking rohovky pri ektatických ochoreniach ako je keratokonus, alebo aj pri trofických ochoreniach rohovky.

Ambulantná činnosť a diagnostika je sústredená do 6 ambulancií, vybavených modernými prístrojmi na vyšetrenie predného aj zadného segmentu oka. Dôraz sa kladie na skoré odhalenie ochorení rohovky, zeleného zákalu – glaukómu, sklovca a sietnice. Značnú časť ambulantných pacientov tvoria pacienti s úrazmi oka. Medzi naše špeciálne diagnostické a liečebné výkony patrí selektívna laserová trabekuloplastika pri glaukóme (ako prví na Slovensku od roku 2005), fluoresceínová angiografia pri ochoreniach sietnice, optická koherentná tomografia pri zmenách zadného pólu oka, používame aj YAG laser pri zhrubnutí púzdra šošovky a pri výkonoch na dúhovke pri glaukomovom ochorení. K dispozícii máme endotelovú biomikroskopiu, rohovkovú topografiu a pachymetriu pri ochoreniach rohovky, ultrasonografiu A,B scan a ďalšie.

Občianske združenie

Pre skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti o našich pacientov máme zriadené:

Občianske združenie očnej kliniky Ružomberok
IČO: 42072638
číslo účtu: 2929835268/1100

Referencie od pacientov

p. riaditeľ touto cestou by som sa Vám a Vašim podriadeným a to p. Karabelymu a MUDr. Ďurejovi, PhD chcel poďakovať za ústretovosť a vykonanú prácu, nakoľko pri vyšetrovaní prípadu neoprávneného poberania peňažného príspevku z ÚPSVaR bolo nutné okrem iného vykonať znalecké skúmanie z odboru oftalmológie, teda vykonať niekoľko špecializovaných vyšetrení osoby obvinenej. V súčasnej dobe na Slovensku je riadne zapísaný v zozaname znalcov jediný znalec z uvedeného odboru a z dôvodu jeho nadmernej zaťaženosti som zisťoval možnosti vykonania znaleckého skúmania v rámci SR na špecializovanej klinike, kde mi nezištne pomohol p. Karabely, ktorý mi sprostredkoval špecialistu z uvedeného odboru a to Vášho primára MUDr. Vladimíra Ďureja, PhD, ktorý v priebehu niekoľkých dní vykonal potrebné špecializované vyšetrenia a vypracoval požadovaný znalecký posudok. Pre účely trestného konania je dosť často potrebné vykonať aj rôzne znalecké skúmania v špecializovaných odvetviach a nie vždy sa orgány v trestnom konaní stretávajú s toľkou ochotou, ústretovosťou, profesionalitou a včasnosťou tak ako to bolo v tomto prípade.

S pozdravom

Pplk. Ing. Ján Mokrý – vyšetrovateľ PZ, Žiar nad Hronom

21.8.2017

__________________________________________________________________________________________

Týmto by som sa chcel poďakovať očnej klinike pod vedením pani prednostky Bielikovej za profesialnu , odbornú starostlivosť a ľudský prístup ku mne pacientovi tejto kliniky.

Ďakujem

Milan M.

 __________________________________________________________________________________________

Vážený pán riaditeľ MUDr. Peter Vaněk,

 

                dovoľte mi touto cestou obrátiť sa na Vás s úctou a z úprimného srdca vyjadriť hlboký obdiv a vďaku pracovnému kolektívu oftalmologickej kliniky pod vedením pani prednostky MUDr. Anny Bielikovej,PhD.

                Som dlhoročnou pacientkou tejto kliniky s častou hospitalizáciou. No vždy sa tu stretávam s pracovníkmi, ktorí sú ochotní kedykoľvek a akokoľvek pomôcť, a to nielen svojim pacientom, ale často aj ich rodinným príslušníkom. A je úplne jedno, či je to upratovačka. ošetrovateľský a zdravotnícky personál, či pani prednostka. Na ambulancii, izbe, či chodbe som svedkom ich ochoty vytvoriť každému pacientovi komfortný pocit. Je pozoruhodné, že napriek tomu, že ich práca je veľmi náročná a zodpovedná, sú vždy milí, s úsmevom prichádzajú ku pacientom, trpezlivo vysvetľujú, nachádzajú tie správne teplé ľudské slová na upokojenie, či povzbudenie. Na celom oddelení vládne pokojná, príjemná a bezstresová atmosféra. Z jednotlivých časti oddelení vyžaruje čistota, ktorá túto atmosféru umocňuje. Vážim si ich vysokú odbornosť a profesionálny prístup. To všetko sú atribúty, pre ktoré s istou dávkou dôvery a bezpečnosti sa pravidelne zúčastňujem očných prehliadok, či hospitalizácií.

                Celý pracovný kolektív pod vedením pani prednostky MUDr. Anny Bielikovej, PhD. je príkladom toho, že ich náročná, vysoko odborná práca nemusí byť iba povolaním, ale vzácnym poslaním, čo sa prejavuje v kvalite ich poskytovaných  služieb pretavenej do poctivej, pružnej, vysoko odbornej každodennej práce. Je to vidieť na ich odbornosti, empatii, úžasnej profesionalite a mimoriadne ľudskom prístupe. Pracovníkom tohto kolektívu právom prináleží prívlastok  Odborná starostlivosť a ľudskosť. Patrí im moje úprimné poďakovanie a prianie mnohých ďalších úspechov v ich neľahkom, ale krásnom poslaní. Veľmi si vážim ich prácu, pretože je pilierom profesionality, pocitom zodpovednosti a je vedená s hlbokým empatickým presvedčením.

S úctou vďačná pacientka,                                                     

 p.  Terézia  Spišská Nová Ves

 

Fotogaléria