Logo UVN

Register ponúkaného majetku  je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje MF SR na webovom sídle: www.ropk.sk

PONUKA PREBYTOČNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU

V súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka ÚVN SNP Ružomberok – FN na predaj nasledovný hnuteľný majetok štátu: