Logo UVN

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica podpísaním rámcovej zmluvy o spolupráci zo spoločnosťou SLOVACRIN sa zaradila medzi spolupracujúce nemocnice v rámci Slovenskej republiky.

SLOVACRIN je národná výskumná infraštruktúra, ktorá združuje a podporuje akademické klinické skúšania v zdravotníckych zariadeniach po celej Slovenskej republike, pod zastrešením Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavným cieľom je zapojenie slovenských vedcov, lekárov a výskumníkov do klinického výskumu, spolupráca so špičkovými európskymi pracoviskami a zlepšenie prístupu slovenských pacientov k inovatívnej liečbe závažných ochorení prostredníctvom klinických štúdií. Zabezpečuje kompletný servis pre klinické štúdie organizované lekármi – výskumníkmi a pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do medzinárodných multicentrických klinických štúdií a projektov realizovaných európskou sieťou ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network ) so sídlom v Paríži, verejnej neziskovej organizácie, ktorá spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu.