Logo UVN

Zamestnanci našej nemocnice spoločne s pracovníkmi a pedagógmi

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

sa aktívne podieľajú na publikačnej činnosti.

Výsledkom snahy a spolupráce s Katolíckou univerzitou je množstvo knižných titulov, ktoré sú spoločne s krátkou anotáciou  uvedené v zozname nižšie k nahliadnutiu pre každého záujemca.

V prípade záujmu o niektorú knižnú publikáciu je nutné obrátiť sa na Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity na adrese :

Fakulta zdravotníctva

Katolícka univerzita v Ružomberku

Nám. A. Hlinku 48

Ružomberok

Výsledkom spoločnej práce zamestnancov ÚVN SNP Ružomberok – FN, Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a ďalších autorov odborných článkov  je aj vedecko – odborný recenzovaný časopis Zdravotnícke štúdie. 
Link na časopis: