Logo UVN

Category: Poďakovanie

Spokojná mama 5 ročného syna

Poďakovanie doc. MUDr. Žilínkovi a MUDr. Valentovičovi za profesionálny a ľudský prístup k pacientovi v príjemnej, upokojujúcej a pozitívnej atmosfére. Poďakovanie patrí aj príjemným a usmievavým vždy nápomocným sestrám.

Čítať viac »

A.C.

„Poďakovanie prof. MUDr. Antonovi Lackovi, CSc. a celému kolektívu pracoviska nukleárnej medicíny za veľmi milé a profesionálne správanie sa, ktoré pomohlo pacientke prekonať strach z výkonu. Veľká vďaka za trpezlivosť.“

Čítať viac »

B.B

„Poďakovanie celému personálu na ambulanciách dermatovenerologického oddelenia. Osobitne MUDr. Lukášovi Letkovi za super prístup a starostlivosť.“

Čítať viac »

M.G.

„Poďakovanie celému kolektívu pracovníkov KRKO za láskavosť, ohľaduplnosť, ústretovosť, ľudskosť, pochopenie a citlivosť, ktoré boli každodennou súčasťou v kontakte s pacientmi.“

Čítať viac »

A. K.

„Bola som operovaná vo vašej nemocnici, dodnes si vašu starostlivosť neviem vynachváliť, a hlavne veľká vďaka pánu riaditeľovi MUDr. Robertovi Rusnakovi.“

Čítať viac »

J. Ch.

„Táto nemocnica vyzerá na prvý pohľad nie lákavo, no nachádza sa v nej veľmi veľa odborníkov. Sám som sa o tom presvedčil.“

Čítať viac »

L. S.

„Ďakujem celému oddeleniu psychiatrie za milú opornú starostlivú starostlivosť. Ste najlepší celý tým psychiatrického oddelenia.“

Čítať viac »