Logo UVN

Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku odovzdala 10 ocenení „Biele srdce“

Sestry, pôrodné asistentky, manažérky sú ústredným prvkom poskytovania zdravotnej starostlivosti, za čo si zaslúžia poďakovanie, úctu i ocenenie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, odovzdala 21. mája 2024 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek slávnostné ocenenia Biele srdce. Odovzdávanie cien sa konalo v Organovej sieni Fakulty zdravotníctva Katolíckej  univerzity v Ružomberku.

„Stalo sa už peknou tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa pripravujú viaceré podujatia a tiež udeľujú ocenenia Biele srdce. Po dlhšej prestávke, sa do tohto výnimočného a ušľachtilého projektu zapojila aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku,“ informovala prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku a súčasne manažérka dennej zmeny na Oddelení centrálnej sterizlizácie ÚVN, Mgr. Marcela Macková

Komora  na regionálnej úrovni ocenila desať sestier v troch kategóriách – sestra manažérka,sestra v praxi a sestra pedagóg. Z okresu Ružomberok si ocenenie odnieslo 8 sestier, pričom 5 sestier bolo práve z Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN.

Medzi ocenené sestry z ÚVN patria Mgr. Adriana Dubovská, Mgr. Soňa Kajúchová, Mgr. Iveta Murínová, PhDr. Monika Matejová, Mgr. Anna Kucbelová. Ružomberok ocenil aj ďalších zdravotníckych pracovníkov. Podujatie bolo spojené  s ocenením  primátora mesta JUDr. Ľubomíra Kubáňa. 

Medzinárodný deň zdravotných sestier pripadá na výročie narodenia anglickej zdravotnej sestry i ošetrovateľky Florence Nightingalovej, ktorá zmenila postavenie sestier a samotné zdravotníctvo. Každý rok, pri tejto príležitosti, organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek  celoslovenské, slávnostné podujatie, ktoré je spojené s udeľovaním prestížneho ocenenia „Biele srdce“.