Logo UVN

Deň sestier v ÚVN 2024: „Naše sestry. Naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti“

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (ÚVN) v spolupráci s Veliteľstvom vojenského zdravotníctva OS SR a Ordinariátom ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR zorganizovala 14. mája 2024, pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, podujatie Deň sestier. Cieľom podujatia bolo poďakovať sa zdravotným sestrám za ich obetavú prácu, oceniť ich a verejnosti priblížiť dôležitosť ich povolania.

Úloha sestier v nemocniciach je kľúčová pre poskytovanie vysokokvalitnej a efektívnej starostlivosti o pacienta a celkové fungovanie nemocnice. Ich funkcia nikdy nebola dôležitejšia. Sestry sprevádzajú človeka prakticky celým životom – od narodenia až do poslednej chvíle života. Je preto nevyhnutné terajšiu ošetrovateľskú starostlivosť na celom svete pozdvihovať a zabezpečiť tejto profesii rešpekt, úctu a poďakovanie.

Práve pri tejto príležitosti študentky z Katolíckej univerzity,  fakulta zdravotníctva, v mene vedenia ÚVN odovzdali na oddeleniach sestrám poďakovanie a krásne kytice. Podujatie pokračovalo aj poobede slávnostnou omšou vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek.

Témou tohtoročného Medzinárodného dňa sestier, ktorú zvolila Medzinárodná rada sestier 2024 (ICN) bola: „Naše sestry. Naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti“. Medzinárodný deň sestier pripadá na 12. mája, na výročie narodenia anglickej zdravotnej sestry i ošetrovateľky Florence Nightingalovej, ktorá položila základy súčasnej profesie sestry. Nightingalová urobila z ošetrovateľstva rešpektované povolanie. Ako zdravotná sestra bola však aj priekopníčkou u vojakov, dbala o ich čistotu a navždy tak prepojila vojenské zdravotné sestry s civilnými. Ústredná vojenská nemocnica chce v jej odkaze pokračovať a spájať všetky záchranné zložky.