Logo UVN

Svetový deň hygieny rúk 2024: Vzdelávať o správnom spôsobe hygieny rúk je dôležité

Dňa 6. mája sa vo vstupnej hale chirurgického pavilónu v ÚVN SNP Ružomberok – FN odohrával 6. ročník Dňa hygieny rúk. Zásady správnej hygieny rúk počas dňa prezentovali zamestnanci oddelenia hygieny a epidemiológie pre pacientov, návštevníkov, zamestnancov ako aj študentov pri zriadenom informačno – propagačnom pulte kampane. Návštevníci nemocnice či zdravotnícky personál tak mali počas podujatia v ÚVN možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania či dezinfekcie rúk, pomocou špeciálnej UV lampy si skontrolovať, ako dôkladne si vydezinfikovali ruky, konzultovať s odborníkmi otázky súvisiace s touto dôležitou súčasťou správneho hygienicko – epidemiologického režimu. 

Do osvetovej kampane Svetový deň hygieny rúk, ktorá upozorňuje na nevyhnutnosť prevencie, ale aj na spôsob správneho a dôkladného vyčistenia a vydezinfikovania rúk, sa tento rok zapojilo 13 slovenských nemocníc a jedna univerzita. 

Svetový deň čistých rúk je súčasťou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach. Dávkovače na dezinfekciu rúk sú v nemocniciach súčasťou štandardného vybavenia a sú prístupné všetkým návštevníkom. Aj napriek tomu sa podľa WHO na celom svete ročne vyskytne až 136 miliónov prípadov nozokomiálnych infekcií, teda infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAI).

Umývanie a dezinfekcia rúk je jedným z najlacnejších a najjednoduchších preventívnych opatrení. „Účinné umytie a aj dezinfekcia rúk si vyžadujú pozornosť všetkých z nás. Všetok čas venovaný hygiene rúk je investíciou, ktorá sa nám zakaždým vráti. Čistými rukami totiž dokážu zdravotníci a návštevníci nemocníc predchádzať nežiaducim infekciám, nebezpečným zdravotným komplikáciám a zbytočne nepredlžovať hospitalizáciu zraniteľných pacientov. Čisté ruky sú nielen u zdravotníkov jasným dôkazom zodpovednosti a rešpektu k životom ľudí naokolo,“ uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik Slovenskej republiky. 

Vzdelávať je potrebné nielen zdravotníkov, ale aj širokú verejnosť. Dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho pomáhame všetci spoločne chrániť nielen ostatných návštevníkov a pacientov nemocnice, ale výrazne znižujeme riziko, že si nákazu neprinesieme domov. Najčastejšie sa totiž baktérie prenášajú z jednej osoby na druhú práve rukami. Dezinfekcia rúk alkoholovým prostriedkom spoľahlivo zabíja aj tie najrezistentnejšie baktérie.