Logo UVN

Špecialisti Žilinského útvaru nasadili študentom z Fakulty zdravotníctva KU taktickú ústroj a padák

Študenti II. ročníka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity si v polovici marca vypočuli v Aule Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN odborné prednášky z radov zdravotníckych špeciálov Žilinského útvaru.  Prednášky absolvovali v rámci výberového predmetu Úvod do vojenského zdravotníctva, ktorý spustila Katolícka univerzita v spolupráci s ÚVN  v letnom semestri akademického roka 2022/2023.

Ústredná vojenská nemocnica je výučbovou základňou pre Katolícku univerzitu. Tento semester začali študenti II. ročníka z fakultyzdravotníctva, z odboru ošetrovateľstva a rádiológie,  prednáškami od zdravotníckych špecialistov Žilinského útvaru.  Špecialisti ich vtiahli  do deja metódou zážitkového vzdelávania, kedy sa odborná časť prepája s praktickými ukážkami a aktivitami. Odovzdané informácie  takouto formou ako aj pochopenie ich významu, sú pre študentov ľahšie zapamätateľné.

Zaujímavosťou pre študentov bolo vypočuť si výzvy, ktoré musia zdravotnícki špecialisti zvládnuť a splniť, ale aj to,  aká je dôležitá tímová práca a komunikácia. Dôraz bol kladený na uvedomenie si rozdielu medzi strachom a rešpektom jednotlivca, pri niektorých zadaných úlohách, ktoré musia splniť.

V rámci praktickej časti si mohli študenti vyskúšať taktickú ústroj špeciálov, ktorá chráni každého jednotlivca. Neopísateľným zážitkom pre nich bolo  nasadenie si padáka aj s bezpečnostnou inštruktážou a zdravotníckeho batohu špeciálov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého zdravotníka z radov profesionálnych vojakov a ktorý má svoje špecifiká aj v náplni zdravotníckeho materiálu.