Logo UVN

Ústredná vojenská nemocnica opäť získala najvyššie hodnotenie

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN získala podľa najnovšieho prieskumu medzi pacientmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP) nemocnice najvyššie hodnotenie v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc.

Hodnotenie pacientov dlhodobo potvrdzuje, že Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku patrí k špičke zdravotníckych zariadení a je najúspešnejšia na Slovensku. To, že sa nemocnica už niekoľkokrát po sebe umiestnila na popredných priečkach v hodnotení pacientov, je výsledkom tímovej práce všetkých zamestnancov nemocnice.

„Rád by som sa preto opäť poďakoval každému zdravotníckemu a nezdravotníckemu pracovníkovi nemocnice. Poďakovanie patrí aj všetkým pacientom, ktorým aj naďalej chceme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť na čo najvyššej úrovni a práve ich spätná väzba nám v tom pomáha. Veľmi si ju vážime,“ povedal riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok MUDr. Marian Križko PhD., MPH, MHA.

Všeobecná zdravotná poisťovňa uverejnila výsledky na svojej webovej stránke. Do prieskumu, ktorého cieľom je zistiť spokojnosť poistencov  VŠZP s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti, sa zapojilo celkovo 12 141 jej poistencov. Dotazníky boli distribuované elektronickou formou vybraným pacientom, ktorí boli v roku 2023 hospitalizovaní minimálne jednu noc.