Logo UVN

Najlepšia nemocnica na Slovensku: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN si po roku obhájila titul a podľa hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO, získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2023 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Hodnotenie je založené na porovnávaní dát z oblastí kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti  diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti.

Nemocnica ÚVN exceluje pri spokojnosti pacientov a indikátoroch merajúcich kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Spomedzi porovnateľných nemocníc vykazuje práve ÚVN  najnižšiu mieru nutnosti opakovať operácie (reoperovanosť) a hospitalizácie pacientov (rehospitalizovanosť),  kde sa počas roka značne zlepšila. Okrem toho má najnižšie hodnoty úmrtností po operačných výkonoch a po náhlej cievnej mozgovej príhode. Zároveň s najrýchlejším urgentným príjmom tento rok predbehla doteraz najlepšiu martinskú univerzitnú nemocnicu.

„Rád by som vyjadril svoju vďačnosť a veľké poďakovanie každému jednému zamestnancovi našej nemocnice. Prvenstvo, ktoré si nemocnica obhájila aj tento rok, je výsledkom práve tímovej práce všetkých – zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov vojenskej nemocnice. Zároveň si veľmi cením podporu nášho zriaďovateľa – Ministerstva obrany SR, bez ktorého by sa nepodarilo uskutočniť dôležité investície a neboli by realizované významné projekty,“ vyjadril poďakovanie riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN doc. MUDr. Robert Rusnák PhD.

Všetky realizované hodnotenia sa zameriavajú na potreby a spokojnosť pacientov. Cieľom nemocnice tak aj naďalej ostáva hľadanie nových možností ako pomôcť svojim pacientom, na základe ich potrieb a v čo najlepšej kvalite. Preto budú aktivity a ciele nemocnice aj v ďalšom roku smerovať k tomu, aby si prvenstvo udržala a naďalej poskytovala pacientom najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

FOTO: Zdroj TA

V Ružomberku 4. decembra 2023