Logo UVN

Pacientov v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok navštívil Mikuláš až trikrát

Mikuláš prináša radosť na každé miesto  a tak ho priniesol 5.  a 6. decembra 2023 aj do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN, na Detskú kliniku, Gynekologicko-pôrodnícku kliniku,  Klinika radiačnej a klinickej onkológie a Oddelenie dlhodobo chorých. Každý pacient by malo zažiť radosť z adventného obdobia bez ohľadu na svoju aktuálnu situáciu, bez ohľadu na to, prečo je pacient hospitalizovaný.

Je dôležité, aby aj pacienti mohli osláviť tieto krásne sviatky, pocítili radosť a vytvárali si pozitívne spomienky. Preto študenti zo Strednej zdravotnej školy M.T. Schererovej, pod záštitou svojich pedagógov, priniesli kúzlo sviatkov pacientom  a rodinám, ktoré museli byť hospitalizované v nemocnici 5.decembra. Vďaka ním si tak aj oni mohli vychutnať obdobie zázrakov a splnených prianí, ktoré práve začalo.

Nemocnicu navštívil 6. decembra aj tretí sv. Mikuláš, ktorého spoločne zorganizovali  študenti z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a študenti Katolíckej univerzity. Mikuláš so svojimi pomocníkmi  „navštívil“ detskú kliniku, onkologickú kliniku, oddelenie dlhodobo chorých a klientov Trojlístka. Pre Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) je to už niekoľkoročnou tradíciou.

Krásne obdarovaní boli vďaka zamestnancom nemocnice aj novorodenci. Treba však poznamenať, že zamestnanci nemocnice ÚVN každý deň robia všetko pre to, aby rozjasnili tieto oddelenia a urobil pacientov šťastnými.

V mene nemocnice všetkým veľmi pekne ďakujeme!