Logo UVN

Skríningové mamografické centrum Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku získalo prestížne ocenenie

V Bratislave sa 19. októbra 2023 konala prvá konferencia venovaná skríningovým programom rakoviny prsníka, ktoré boli na Slovensku  postupne spustené od roku 2019. Mamografický skríning sa zameriava na zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka prostredníctvom včasnej diagnostiky. Prognóza rakoviny prsníka je podstatne lepšia, keď je diagnostikovaná v počiatočnom štádiu.

Konferenciu organizovali Národný Onkologický inštitút, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Komisia MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne a Slovenská rádiologická spoločnosť.

Súčasťou odbornej konferencie bolo aj ocenenie piatich skríningových  pracovísk. Medzi nimi bola aj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ktorá podľa ocenenia „Spĺňa najvyššiu garantovanú kvalitu pre mamografický skríning“ na základe plnenia európskych indikátorov kvality mamografického skríningu vyhodnocovaných v Slovenskej republike v roku 2022.

Aj napriek tomu, že skríningové centrum spĺňa najvyššie kritéria kvality, mamografiu absolvuje v priebehu nízky počet žien. „Naše skríningové centrum ročne zachytí 50 – 60 novozistených prípadov rakoviny prsníka v tomto regióne v priebehu roka. Oproti predchádzajúcim rokom je to nárast z 2,5 tisíc do 5000 žien. Aj napriek tomuto nárastu je to stále málo,“ uzavrela to MUDr. Jana Jurášová, mamodiagnostička.