Logo UVN

X. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve

Stratégia na zvýšenie záujmu o výkon povolania sestry, ako aj následné udržanie sestier v systéme, bola len jednou z množstva tém dvojdňovej odbornej konferencie, ktorá sa konala v Ružomberku v dňoch 13-14. októbra 2023 pod záštitou primátora mesta Ružomberok JUDr. Ľubomíra Kubáňa

Organizátormi konferencie boli Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve, Regionálna komora SaPA Ružomberok a významnú úlohu pri príprave podujatia zohrala  ako spoluorganizátor aj  Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN , Klinika infektológie ÚVN.

Dvojdňového odborného programu sa zúčastnilo 130 zástupcov z celého Slovenska, ktorí sa zamerali predovšetkým na témy súvisiace s riadením ošetrovateľskej praxe v zdravotníctve, legislatívu v zdravotníctve, ale aj mentorstvom v ošetrovateľskom vzdelávaní, aby bolo možné ošetrovateľskú prax vykonávať  kvalitne a bezpečne.

Účastníci konferencie diskutovali aj o zavádzaní informatizácie do praxe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ošetrovateľskej praxe. Identifikácia problémov na celoslovenskej úrovni, ich pochopenie a následné prijatie potrebných opatrení na ich elimináciu, je nevyhnutné pri poskytovaní komplexnej, bezpečnej a etickej ošetrovateľskej starostlivosti.

Významného podujatia sa zúčastnilo až 20 odborníkov z Ústrednej vojenskej nemocnice, ktorí môžu nové poznatky aplikovať v praxi, čo samozrejme prispeje k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti  pre našich pacientov.